Práva v Plzni mají nový akademický senát

Plzeň - Práva v Plzni mají nový akademický senát, žádná námitka proti volbám konaným 29. a 30. března nepřišla. Výsledky jsou konečné a vyvěšené na úřední desce, uvedla proděkanka pro studium Fakulty právnické Západočeské univerzity Petra Jánošíková. Senát, který volí děkana a schvaluje rozpočet, statut i strategii fakulty, vystřídá od 1. května na tři další roky předchozí senát, kvůli jehož nedůsledné práci a kontrole vedení vypukla předloni v září největší česká aféra vysokého školství za posledních 20 let.

Zájem o volby 18 senátorů byl oproti minulým volbám velký. Mezi více než stovkou učitelů, kteří volili učitelskou kurii, byla účast 88 procent, u 1 862 studentů přes 38 procent. „Tím dali všichni jasně najevo, že jim na fakultě záleží. Navíc čím větší účast, tím je větší legitimita voleb,“ řekla předsedkyně volební komise Zuzana Horská z fakulty.

Nový senát by měl zklidnit stále nedobrou situaci na fakultě, kde se před volbami skupiny učitelů vzájemně napadaly a využívaly k tomu studenty. Hlavním úkolem fakulty je obnovit akreditaci magisterských oborů. Materiály musejí být předloženy akreditační komisi do června 2012.

Z dosavadních členů akademického senátu obhájila svoji pozici třetina senátorů. V učitelské části, která má v 18členném nejvyšším orgánu fakulty 12 zástupců, zvolili pedagogové znovu čtyři současné členy a ve studentské kurii řekli studenti ano dvěma dosavadním členům.

Nový senát by měl dotáhnout reformy, jež na fakultě, opředené skandály s rychlostudiem, podivným přijímacím řízením i zkouškami, zahájil koncem roku 2009 bývalý děkan Jiří Pospíšil. Členové jeho reformního týmu, Karel Eliáš (neúspěšný kandidát na nového děkana), Petr Bezouška a František Korbel (náměstek ministra spravedlnosti) se ale do nového senátu nedostali. Eliáš skončil jako druhý až třetí náhradník, Bezouška jako čtvrtý až pátý, Korbel jako 12. náhradník. Do senátu se nedostal ani Daniel Telecký, známý přívrženec problémového vedení kolem Milana Kindla, které kvůli skandálům fakultu opustilo. Skočil 13. pod čarou.

V nové učitelské části dostala nejvíce hlasů, celkem 74, jeho dosavadní tajemnice Simona Stočesová, další pořadí je Tomáš Pezl, Silvie Anderlová, Jan Lego, Petr Kybic, Anna Outlá (zůstává), Oto Kunz (zůstává), Tomáš Louda, Richard Pokorný, Pavel Prunner (zůstává), Jitka Wolfová a Monika Forejtová. Ve studentské kurii dostal nejvíce hlasů, celkem 409, Tomáš Hnetila (zůstává), následují Rudolfína Knotová, Helena Morozová, František Vinopal, Martin Pelikán (zůstává) a Martin Galáž.

Velké pochybnosti o tom, zda členové učitelské části nového senátu umožní dokončení reforem na plzeňských právech, vyjádřili počátkem dubna zástupci někdejšího reformního týmu. Podle Eliáše a Korbela neměli čtyři znovu zvolení senátoři učitelské části přijmout novou kandidaturu. „Nechápu takovou absenci sebereflexe. Byli součástí tělesa, které bylo vnějšími orgány i univerzitou hodnoceno jako těleso, které selhalo,“ řekl Eliáš. Nová rektorka ZČU Ilona Mauritzová si nedovede představit, že by do senátu kandidoval někdo, „kdo by nechtěl v reformách pokračovat a nechtěl by, aby se situace na fakultě stabilizovala“.