Řada pražských mostů je ve špatném stavu

Praha - Ve špatném technickém stavu jsou desítky pražských mostů a mostků. Vyplývá to z materiálu, který na posledním jednání výboru dopravy představil ředitel Technické správy komunikací (TSK) Luděk Dostál. Město na opravy nemá dostatek peněz. Ve špatném stavu je také už delší dobu například Libeňský a Hlávkův most, dále Lanový most na Jižní spojce, opravu však potřebuje i Nuselský most nebo pěší lávka v Troji. Podle Dostála nehrozí mostům zřícení ani uzavření, na některých by ale kvůli špatnému stavu mohla být omezena doprava.

Technický stav mostů se podle materiálu TSK hodnotí na stupnici od jedné do sedmi. Jedna znamená bezvadný stav, sedm havarijní.

Na stupeň šest, tedy velmi špatný technický stav, TSK v Praze ohodnotila například část Libeňského mostu, který od povodní v roce 2002 čeká na generální opravu. I přes nejnutnější obnovu v roce 2009 je na mostě omezen tramvajový provoz. „Libeňský most je ve velmi špatném stavu. My se o jeho opravu snažíme dlouhodobě. Reálně to znamená, že tam je omezena rychlost pro tramvaje, na mostě se nesmí potkávat,“ uvedl mluvčí TSK Praha Tomáš Mrázek. Na most nesmí automobily těžší než 6 tun, doplnil Mrázek. Po mostě také nemohou kvůli vysoké váze jezdit nejnovější pražské tramvaje.

Video Vstup Lenky Drmotové
video

Vstup Lenky Drmotové

Podobně je na tom také oblíbená lávka pro pěší a cyklisty, která propojuje Císařský ostrov s Trojou. Podle TSK má lávka mnoho poruch, které ovlivňují statiku nosné konstrukce. I přes některé letošní nutné opravy je životnost lávky odhadována na pět až sedm let.

Technicky je na tom o něco lépe Hlávkův, Nuselský most a Lanový most, ty jsou ale každodenně mnohem více dopravně zatíženy a jejich uzavření by například na rozdíl od Libeňského mostu mělo velký vliv na dopravu v metropoli. Lanový most na Jižní spojce musel být už na přelomu roku 2008 a 2009 částečně rekonstruován. Tehdy se na něm objevily závažné poruchy, jeden z nosníků o několik centimetrů poklesl. I v současnosti je ale jeho technický stav špatný.

Na Hlávkově mostě, který je vlastně spojením dvou mostů, jsou ve velmi špatném stavu především meziklenbové desky pod tramvajovou tratí a vozovka. „Může se stát, že dojde k poruše, která vyloučí tramvajový provoz a automobilový omezí,“ upozornil Dostál.

Nuselský most se letos dočká opravy dilatačních spár, kterými v prosinci natekla do mostu voda z tajícího sněhu a na několik hodin zastavila provoz metra. Spáry jsou podle TSK už za hranicí své životnosti. V dalších letech by ale podle materiálu TSK bylo potřeba rekonstruovat rovněž vnější plášť, spodní část stavby a vozovku, která je také na konci své životnosti.  „Životnost mostů se počítá na desítky let,“ doplnil Mrázek.

Praha ale nemá na opravu mostů peníze, letos šetří i na rozestavěných akcích, jako je tunelový komplex Blanka. Podle Dostála by město mělo v příštích letech počítat každoročně s nějakou částkou na obnovu mostů. K některým rekonstrukcím má TSK zpracovanou projektovou dokumentaci i vydané stavební povolení.

Libeňský most v Praze
Libeňský most v Praze
Více fotek
  • Libeňský most v Praze autor: Milan Dolejší, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/17/1692/169187.jpg
  • Dopravní omezení na pražském Lanovém mostě autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/4/368/36731.jpg
  • Nuselský most autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/1/93/9201.jpg