Ekologické organizace se bojí, že Stráský chce těžit i přes zákaz

Praha - Platforma ŠumavaPro a Hnutí Duha se obávají, že ředitel Národního parku Šumava Jan Stráský bude v prvních zónách těžit i přesto, že k tomu nemá povolení. Dokonce si údajně nechává zpracovávat výklad rozhodnutí ministra životního prostředí, který povoluje kácení jen v některých částech národního parku. Organizace žádají o pomoc i turisty, kteří se v Národním parku pohybují.

 

Obava představitelů organizací vyplývá z toho, jak Jan Stráský k problematice kůrovce na Šumavě dosud přistupuje a jakými lidmi se teď obklopuje. Právě Stráský hledá nyní možnosti, jak v prvních zónách začít kácet. Dokonce si nechává zpracovávat výklad rozhodnutí ministra, který povoluje kácení jen v některých částech národního parku. Podle hnutí Duha se ale některé procesy urychlit nedají. Právě odtud vznikla obava, že Jan Stránský je bude chtít obejít. Proto žádají veřejnost, aby kácení v prvních zónách parku sledovala i a dávala podněty i jim.

Kácení podporují obce na Šumavě

Video Reportáž Jana Dvořáka
video

Reportáž Jana Dvořáka

S kácením jako řešením situace souhlasí i šumavské obce, které předaly parlamentu petici. Podle petičních tezí panuje na Šumavě kalamita lýkožrouta smrkového a národní park by jí neměl být ponechán napospas. Jako řešení situace označují autoři petice kácení, což ovšem odmítá řada ekologů a přírodovědců, podle nichž takové řešení nevratně šumavskou přírodu poškodí.

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa povolil pouze ruční kácení a to v částech nejcennějších chráněných zón Šumavy. Dřevo bude muset zůstat na místě k zetlení. Bez zásahů mají zůstat rašeliniště. Povolení kácet chtěl po ministrovi ředitel parku Jan Stráský. Rozhodnutí ministra podle svých slov komentovat nemůže, tvrdí ale, že pro část parku přišlo pozdě. Záměr má celou řadu odpůrců.

Kácení přes zákaz

Organizace, které bojují proti současnému řediteli Národního parku Šumava, zatím slaví úspěchy. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa sice povolil kácení v některých lokalitách prvních zón, ale správě parku chybí výjimky a posudek, jaký vliv bude mít kácení na přírodu. „My považujeme za náš úspěch, že se vlastně musí tím zákonem o ochraně přírody řídit,“ uvedl mluvčí platformy ŠumavaPro Miroslav Kohel a Jaromír Bláha z Hnutí Duha doplnil: „Dá se říct, že území ponechaná divoké přírodě získala několik dalších měsíců života.“

Lidé z Hnutí Duha a ŠumavaPro se obávají, že ředitel Národního parku Šumava bude v prvních zónách kácet i přes zákaz. „Obava z toho trochu přetrvává, proto budeme situaci v národním parku i nadále sledovat. Budou tam naše hlídky,“ dodal Jaromír Bláha. Pokud totiž bude Jan Stráský čekat na potřebný posudek, nemohl by nic dělat přinejmenším dva měsíce. Hledá proto jiná řešení. „Samozřejmě, že hledáme všechny cesty, jak si správně právně vyložit stanovisko ministerstva životního prostředí, zvláště jeho usnesení,“ potvrdil Jan Stráský. Ředitel Národního parku Šumava očekává, že výklad usnesení ministra bude mít v co nejkratší době.

Usnesení ministra totiž říká, si má vedení Národního parku Šumava další postup boje proti kůrovci stanovit samo a pouze doporučuje, jakým způsobem. Správa Národního parku Šumava je totiž současně i státní správou, která si sama sobě vydává rozhodnutí a Jan Stráský proto hledá takovou cestu, aby sám mohl rozhodnout o tom, jak se bude kácet v těch územích, ve kterých mu to ministr povolil. Pak prý není na místě, aby ministerstvo předepisovalo, jak mají tu vlastní žádost ve vlastní kompetenci vyřídit. Tak by se tedy do těch nejcennějších partií mohl dostat dřív, než předpokládá Hnutí Duha.