Jedy proti kůrovci na Šumavě prý porušují zákon

Praha – Při boji s kůrovcem v Národním parku Šumava se používají jedovaté lapáky a trojnožky, tvrdí Hnutí Duha. Ekologická organizace zdůrazňuje neoprávněnost jejich nasazování, správa parku totiž nemá platnou výjimku, která by užívání těchto chemicky ošetřených lapáků povolovala. Ředitel parku Jan Stráský ale tvrdí, že vydání výjimky je zdlouhavý proces, proti kůrovci je ale třeba zasáhnout včas. Hnutí Duha podalo podnět k vyšetřování České inspekci životního prostředí (ČIŽP), lesníci parku informace ekologů potvrdili.

Stráský usiluje o to, aby získal speciální výjimku, která mu umožní v parku nedodržovat zákon a použít pesticidy, uvedlo v tiskové zprávě Hnutí Duha. Státní správa opakovaně řeší jeho žádost a letos už podruhé zahájila správní řízení, jehož je Hnutí Duha účastníkem. Zatím však výjimka udělena nebyla. Ředitel tedy evidentně vážně a vědomě porušil zákon o ochraně přírody a krajiny, uvedli ekologové.

„Výjimku nemáme, ale požádali jsme o ni. Vzhledem k tomu, že ve správním řízení k tomu probíhají nějaké lhůty, které jsou poměrně dlouhé, tak nám ještě nebyla vydaná, čeká se,“ cituje agentura ČTK jednoho z lesníků. Kůrovec podle něj ale nepočká, rojení začíná, takže obranná opatření museli umístit „pro odvrácení hrozící škody“.

Video Reportáže Jana Dvořáka a Petra Šuleře
video

Reportáže Jana Dvořáka a Petra Šuleře

Reportáže Jana Dvořáka a Petra Šuleře

05.05.2011 uvr

Ekolog Jaromír Bláha ve Studiu ČT24

Události, komentáře o boji proti kůrovci

Ředitel NP Šumava Jan Stráský pro ČT:

0„Samozřejmě, že pokud tam došlo k chybám, musíme je napravit, ale to nesouvisí s tím, že obranná opatření neměla být… Beru to jako prohřešek, který je způsoben byrokratickým způsobem.“

Na území parku je v současnosti rozmístěno kolem pěti tisíc otrávených lapáků a trojnožek. Stojí nejen v druhých zónách, ale i v takzvaných bezzásahových zónách. Otrávené trojnožky se nacházely dokonce i v těsné blízkosti lokalit, kde sám ministr životního prostředí Tomáš Chalupa odmítl použití biocidních prostředků, mezi něž chemicky ošetřené trojnožky a lapáky patří. Hlídky Duhy odhalily otrávené lapáky také v části parku, která je ponechána divoké přírodě. To se dosud nestalo za žádného z předchozích ředitelů, poukazují.

Lapák je evidovaný, skácený, zdravý a odvětvený strom nebo jeho část, atraktivní pro daný druh kůrovce, určený k jeho kontrole, případně hubení. (zdroj: Wikipedie)

„Chemický postřik nezabije pouze kůrovce, ale veškerý hmyz, který s ním přijde do kontaktu,“ prohlásil Jan Bláha z Hnutí Duha. Obětí se podle něj vždy stanou ve významném množství i druhy, které kůrovce požírají. Proniknou-li pesticidy do vody, okamžitě zabíjejí všechny vodní organismy včetně žab nebo čolků. Bylo prokázáno, že v místech aplikace těchto látek dochází ke zvýšenému úhynu mláďat hmyzožravých ptáků, kteří otrávený hmyz sezobají, poukazují ekologové.

Inspekce potvrdila použití insekticidů bez povolení

Vedoucí oddělení ochrany přírody oblastního inspektorátu ČIŽP Jitka Koubalíková potvrdila, že ve II. zónách došlo k použití insekticidů. „Ty mohou být jak bezzásahové, tak zásahové. Zatím provádíme šetření v terénu, nemáme k dispozici plán péče o daná území, ten není stejný jako loni. Musíme zjistit aktuální stav. Insekticidy použili, ačkoliv neměli udělenou výjimku,“ uvedla Jitka Koubalíková. Výjimka se podle ní nedá udělit zpětně. Za zatím blíže neurčenou dobu - od instalace k udělení výjimky - může dostat park sankci do milionu korun. Bude záležet na poškození přírody, dodala. Všechna obranná zařízení, lapáky, lapače i trojnožky, se dají použít bez insekticidů, pouze s feromonovými odparníky, které do nich nalákají kůrovce. Ti se potom musejí z lesa odvézt. Pokud se chemie použije, usmrtí je na místě, vysvětlila. Inspekce by měla rozhodnout do 30 dnů.

Chystané kácení na Šumavě starostové chválí

Zatímco ochranáři proti nové politice správy šumavského parku protestují, starostové místních obcí a měst se naopak staví jasně na její stranu. Jan Stráský si je získal třeba rozhodnutím o obnově manipulačního skladu a pily u Nové Pece na Prachaticku. Chce, aby v regionu zůstalo víc vytěženého dřeva. Příslib navýšení pracovních příležitostí v šumavských obcích si chválí nejen starostové, ale i úřady práce.