V centru Mladé Boleslavi se pasou kozy a ovce

Mladá Boleslav – Trávu i malé křoviny v prostoru národní přírodní památky Radouč v Mladé Boleslavi, která spadá pod chráněnou krajinnou oblast Kokořínsko, spásá opět stádo 25 ovcí a sedmi koz. O stádo se stará stejně jako loni pastevec. S nápadem této údržby přírodní památky přišla Správa CHKO Kokořínsko zejména kvůli tomu, že spásání je tradičním způsobem údržby lokality, vysvětlil vedoucí Správy CHKO Ladislav Pořízek. Vyhovuje to i předmětu ochrany plochy, která je chráněná kvůli vzácné rostlině devaterce poléhavé. V Česku se vyskytuje právě jen na Radouči.

Loni stádo spásalo trávu a křoviny na Radouči zhruba měsíc. Letos tam bude stádo až do konce léta. Na projektu spolupracuje Správa CHKO s městem. Důvodem je také svažitost tamního terénu a skalní výstupy, které značně ztěžují pravidelné kosení lokality. Město bude letos pasákovi platit za spásání další plochy mimo národní přírodní památku.

Bez pravidelné péče by se v travních porostech hromadila takzvaná stařina, ale také se množily keřové porosty a trnovník akát. Postupným zarůstáním lokality vyššími travinami a následným hromaděním živin by se snížil počet druhů v území, protože některé by neměly vhodné podmínky pro svůj vývoj.

Přirozená pastva pomáhá ohroženým druhům

Kdyby tam stádo nebylo, musela by nechat Správa CHKO plochu sekat ručně a vysekávat dřeviny. „Pasoucí se zvířata dokážou mnohem lépe lokalitu vypást. Navíc kopýtky narušují půdní povrch, takže spousta rostlin díky tomu dokáže vyklíčit,“ vysvětlil Pořízek. Zmínil, že prospěšný je i exkrement, který zvířata na ploše zanechávají. Pomáhá některým broukům, kteří se živí výkaly jiných živočichů.

Návštěvníci Radouče by se měli chovat zodpovědně - po dobu pastvy nesmějí krmit zvířata a nadbytečně je rušit v jejich „práci“. V blízkosti pastviny se nesmějí volně pohybovat psi, kteří mohou pasoucí se zvířata vyrušit. V nočních hodinách místo kontroluje městská policie.