V centru Mladé Boleslavi se pasou kozy a ovce

Mladá Boleslav – Trávu i malé křoviny v prostoru národní přírodní památky Radouč v Mladé Boleslavi, která spadá pod chráněnou krajinnou oblast Kokořínsko, spásá opět stádo 25 ovcí a sedmi koz. O stádo se stará stejně jako loni pastevec. S nápadem této údržby přírodní památky přišla Správa CHKO Kokořínsko zejména kvůli tomu, že spásání je tradičním způsobem údržby lokality, vysvětlil vedoucí Správy CHKO Ladislav Pořízek. Vyhovuje to i předmětu ochrany plochy, která je chráněná kvůli vzácné rostlině devaterce poléhavé. V Česku se vyskytuje právě jen na Radouči.

Loni stádo spásalo trávu a křoviny na Radouči zhruba měsíc. Letos tam bude stádo až do konce léta. Na projektu spolupracuje Správa CHKO s městem. Důvodem je také svažitost tamního terénu a skalní výstupy, které značně ztěžují pravidelné kosení lokality. Město bude letos pasákovi platit za spásání další plochy mimo národní přírodní památku.

Bez pravidelné péče by se v travních porostech hromadila takzvaná stařina, ale také se množily keřové porosty a trnovník akát. Postupným zarůstáním lokality vyššími travinami a následným hromaděním živin by se snížil počet druhů v území, protože některé by neměly vhodné podmínky pro svůj vývoj.

Video Reportáž Lucie Komňacké
video

Reportáž Lucie Komňacké

Přirozená pastva pomáhá ohroženým druhům

Kdyby tam stádo nebylo, musela by nechat Správa CHKO plochu sekat ručně a vysekávat dřeviny. „Pasoucí se zvířata dokážou mnohem lépe lokalitu vypást. Navíc kopýtky narušují půdní povrch, takže spousta rostlin díky tomu dokáže vyklíčit,“ vysvětlil Pořízek. Zmínil, že prospěšný je i exkrement, který zvířata na ploše zanechávají. Pomáhá některým broukům, kteří se živí výkaly jiných živočichů.

Návštěvníci Radouče by se měli chovat zodpovědně - po dobu pastvy nesmějí krmit zvířata a nadbytečně je rušit v jejich „práci“. V blízkosti pastviny se nesmějí volně pohybovat psi, kteří mohou pasoucí se zvířata vyrušit. V nočních hodinách místo kontroluje městská policie.