Jizerským horám se nelíbí plán na stavbu elektrárny

Liberec - Ministerstvo průmyslu a obchodu navrhuje postavit na Smědavské hoře v Jizerských horách přečerpávací vodní elektrárnu. Stavba o výkonu 620 megawattů, která by měla vyrovnávat výkyvy v elektrické síti, by podle odhadů vyšla na 21 miliard korun. Zprovozněná by měla být v roce 2025. Ochránci přírody včetně Správy Chráněné krajinné oblasti Jizerské hory jsou ovšem zásadně proti a záměr se nelíbí ani okolním obcím. Ministerstvu vytýkají mj. to, že je se záměrem neseznámilo.

„Nikdo to s námi nekonzultoval. Musím se ptát, kolika lidem sebere nádrž v údolí obydlí. Zásadní věc je toto projednávat se samosprávou, ne abychom se to dozvídali z kusých zpráv,“ upozornil starosta Bílého potoka Vladimír Hanzl, který se dle vlastních slov o záměru ministerstva dozvěděl až z médií.

Ministerstvo hledá investora

Resort průmyslu však Jizerské hory uklidňuje, že celá věc je teprve v jednání a že Smědavská hora patří mezi čtyři vybrané lokality. „Ministerstvo průmyslu a obchodu nechalo zpracovat vyhledávací studii, kde bylo posuzováno víc než padesát lokalit. Byly vytipovány zhruba čtyři až šest lokalit, Smědavská hora je jedna z nich, kde by eventuálně mohla elektrárna být,“ uvedl ředitel odboru energetiky MPO Roman Portužák. Nyní je pro ministerstvo prioritní najít investora. Teprve poté chce zahájit komunikaci s krajem i příslušnými obcemi.

Podle Portužáka navíc případné umístění elektrárny na Smědavské hoře nese vedle energetických také protipovodňová, ochranná pozitiva. Právě oblast Hejnic a Bílého potoka byla loni v srpnu postižena ničivými lokálními povodněmi.

CHKO proti

Správa CHKO se k úvahám MPO staví skepticky. Ředitel správy Jiří Hušek upozornil na to, že Smědavská hora leží ve druhém pásmu, které spadá do chráněné ptačí oblasti v rámci projektu Natura 2000. „Pokud bychom si měli představit elektrárnu typu elektrárny Dlouhé stráně v Jeseníkách s horní nádrží okolo dvaceti hektarů a se související infrastrukturou, je to tak velký zásah, který by rozhodně nemohl být v žádném případě akceptován. Je tu spousta různých limitů, které v zásadě podobný záměr vylučují,“ konstatoval Hušek.

„Bylo by nezbytné získat zcela zásadní výjimky z ochranných podmínek CHKO a musel by zde být zcela zásadní veřejný zájem, který by velmi výrazně převýšil zájmy ochrany přírody,“ dodal šéf Jizerských hor.

Hejnice, povodí Smědé
Hejnice, povodí Smědé