Zásahy proti kůrovci se kvůli tetřevům na Smrčině omezí

České Budějovice - Národní park Šumava musí omezit některé zásahy proti kůrovci v oblasti Smrčiny, které by mohly rušit hlukem zdejší populaci kriticky ohroženého tetřeva hlušce. Parku to nařídila Česká inspekce životního prostředí s tím, že omezení platí od 15. července. Inspekce požaduje, aby národní park při zásazích proti kůrovci volil odkornění stojících stromů a tím eliminoval hluk v této lokalitě, který by způsobovaly třeba motorové pily.

„Provádění zásahů může znamenat významný zásah do biotopu tetřeva hlušce, jehož výskyt byl v této lokalitě potvrzen letošním monitoringem správy národního parku,“ uvádí inspekce. V současnosti tetřev vyvádí mláďata a hrozí, že pokud bude vyrušen hlukem, ztratí je. Škodlivě by se tak zasáhlo do přirozeného vývoje jedinců tohoto druhu, uvádí inspekce. Tetřeva ruší samotná přítomnost člověka, situace se zhorší při vyšší hladině hluku, například při kácení stromů motorovou pilou.

Termín 15. července inspekce stanovila podle informací o životě tetřeva. Po uplynutí uvedené lhůty je vztah mezi matkou a kuřaty dostatečně upevněn, kuřata jsou relativně samostatná a schopná přeletu na krátké vzdálenosti, uvádí zpráva ČIŽP. Proti zásahům parku proti kůrovci na Smrčině, která je nejpřísněji chráněnou zónou národního parku, vystupovali na jaře ekologové. Upozorňovali na to, že ohrozí líhnutí ohrožených tetřevů.

V roce 2009 bylo v oblasti Smrčiny v dvousetmetrovém pásmu kolem hranic s Rakouskem asanováno 208 stromů, loni to bylo 921 stromů. Letos je tam označeno 850 stromů, v jejichž kůře se při prvním jarním rojení usadil lýkožrout smrkový. Správa parku zasahuje na Smrčině proti kůrovci od dubna. Preferuje odkorňování nastojato před kácením, asanuje také vyvrácené stromy. Podle ekologických hlídek se tu ale kácely stromy, které měly zůstat stát.

Strom napadený kůrovcem
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24