Katovice nebudou městem kultury 2016

Katovice - Smutek a rozčarování zavládlo mezi obyvateli Katovic po vyhlášení vítězného kandidáta na Evropské město kultury 2016. Z pětice polských měst - Wroclavi, Varšavy, Gdaňsku, Lublinu a Katovic, která se dostala do finále, komisaři jako budoucí hlavní město kultury vybrali Wroclav.

Podle Jakub Jarząbka z katovického městského úřadu je těžké skrýt určité rozčarování: „Ale necítíme se poraženi. Proměna, kterou prošly Katovice v posledních dvou letech kampaně na EMK 2016, natrvalo změnila tvář našeho města.“ Šéf organizačního výboru Mirek Rusecki doplňuje: „Počítali jsme, že soutěž má být šancí pro města, která se chtějí rozvíjet a chtějí změnit svůj minulý vzhled. Komise určila, že titul EMK 2016 bude oceněním za posledních více než deset let práce a přiznala titul Wroclavi. No, můžeme pouze přijmout rozhodnutí a hned všechny přesvědčit, že nerezignujeme z plánů na výstavbu městských zahrad a budeme pracovat dále.“ Metropoli horního Slezska tak potkal stejný osud jako Ostravu. Město s podobným průmyslovým charakterem, které v minulém roce také prohrálo ve finálovém souboji o titul EMK 2015. „Katovice měly ohromnou podporu. Naši přátelé z Ostravy, našeho partnerského města, se kterými máme dlouholeté velmi dobré kontakty, nás také v tomto boji podpořili a za to jim hodně děkujeme. A určitě ta energie, kterou nám předali v průběhu kandidatury, nevyjde naprázdno,“ ujistil všechny Jakub Jarząbek z katovického městského úřadu.

Naprostá většina obyvatel, kteří se v úterý shromáždili v centru města, odpověděla ve stejném duchu. Šance na návrat kandidatury je však velmi mlhavá. Podle běžných zvyklostí, které přijala EU, jsou každý rok určeny dvě země, které v rámci svého území vybírají kandidáty na EMK. Polsko tak bude mít šanci teprve za dalších 28 let. Městští radní i jeho obyvatelé tak podle Jakuba Jarząbka raději spoléhají na vlastní síly. „Všechny investice, které byly naplánované a přihlášené do soutěže, jako náš vklad do EMK, budou realizovány. Prostory okolo Spodku - kde vznikne kulturní zóna. Bude tam sídlo Národního orchestru polského rádia, Mezinárodní kongresové centrum, nové sídlo Slezského muzea.“ Podle Mirka Ruseckého, šéfa organizačního štábu, se toho hodně bude dít už v průběhu začínajících prázdnin. „Máme naplánováno několik velkých akcí, například festival OFF, festival TAUROn Nowa Muzika, to jsou festivaly, které v minulém roce patřily do trojice nejlepších polských festivalů. Oba se konaly v Katovicích a určitě se jich nevzdáme.“ Katovičtí tak chtějí dokázat, že lze být městem kultury i bez uděleného titulu.

Video Reportáž
video

Reportáž

Polská verze

Smutek i rozczarowanie opanowały mieszkańców Katowic po ogłoszeniu zwycięskiego kandydata na Europejską Stolicę Kultury 2016. Z pięciu polskich miast finalistów – Wrocławia, Warszawy, Gdańska, Lublina i Katowic – komisarze wybrali na ESK Wrocław. Jakub Jarząbek z Urzędu Miasta Katowic zauważa, że ciężko ukryć rozczarowanie: „Nie czujemy się pokonani. Przemiana jakiej uległy Katowice w czasie ostatnich dwóch lat kampanii ESK 2016 zmieniła oblicze naszego miasta na stałe.“ Szef komitetu organizacyjnego Mirek Rusecki dopełnia: „Liczyliśmy na to, że konkurs ma być szansą dla miast, które chcą się rozwijać i chcą zmienić dotychczasowy wizerunek. Komisja  stwierdziła, że tytuł ESK 2016 będzie nagrodą za więcej niż ostatnie dziesięciolecie pracy i przyznała ten tytuł Wrocławiowi. No, możemy tylko tę decyzję przyjąć i od razu wszystkich przekonać, że nie zrezygnujemy z planów budowy miasta ogrodów i będziemy pracować dalej.“

Górnośląską metropolię spotkał ten sam los co Ostrawę - miasto o podobnym przemysłowym charakterze, które w minionym roku także przegrało w finale o tytuł ESK 2015. „Katowice miały ogromne wsparcie. Nasi przyjaciele z Ostrawy, naszego miasta partnerskiego, z którymi mamy długoletnie i bardzo dobre kontakty, także wspierali nas w tej walce i za to należą im się wielkie podziękowania. Na pewno ta energia, którą nam przekazali w trakcie zabiegania o kandydaturę nie zaniknie,“ zapewnił wszystkich Jakub Jarząbek z katowickiego magistratu.

Zdecydowana większość mieszkańców, którzy we wtorek  zgromadzili się w centrum miasta odpowiedziała w tym samym duchu. Szansa na powrót kandydatury jest jednak bardzo nikła. Jak postanowiła UE każdego roku wyznacza dwa kraje, które na swoim terytorium wybierają miasta kandydujące do tytułu ESK. Polska będzie mieć kolejną szansę za 28 lat. A więc radni i mieszkańcy miasta, jak twierdzi Jakub Jarząbek, liczą raczej na własne siły. „Wszystkie inwestycje zaplanowane i zgłoszone do konkursu, jako nasz wkład do ESK, zostaną zrealizowane. Otoczenie Spodka - gdzie powstanie strefa kulturalna – z siedzibą Orkiestry Narodowej Polskiego Radia, Międzynarodowym Centrum Kongresowym i nową gmachem Muzeum Śląskiego.“ Jak mówi Mirek Rusecki wiele z tego będzie dziać się już w czasie tych wakacji. „Zaplanowanych mamy parę wielkich imprez, przykładowo OFF festival, festiwal TAUROn Nowa Muzyka, czyli festiwale, które w minionym roku należały do trójki najlepszych polskich festiwali. Obydwa odbywały się w Katowicach i na pewno z nich nie zrezygnujemy.“ W ten sposób katowiczanie zamierzają udowodnić, że można być miastem kultury i bez przydzielonego tytułu.

Katovice
Katovice
Více fotek
  • Katovice autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2680/267998.jpg
  • Katovice autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2680/267999.jpg
  • Čekání na vyhlášení výsledku autor: ČT24, zdroj: ČT24 http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2680/268000.jpg