Kopřivnice dostala pokutu 100 tisíc od antimonopolního úřadu

Kopřivnice - Pokutu sto tisíc korun udělil radnici v Kopřivnici na Novojičínsku Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) za šest let starou veřejnou soutěž. Město tehdy pořídilo vybavení do tří expozic v místních muzeích za více než 20 milionů korun. Antimonopolní úřad ale zjistil několik závažných pochybení. Radnice proti rozhodnutí podala rozklad.

Na jaře před šesti lety vypsala radnice tendr na projekt rozvoje regionálního muzea v Kopřivnici. Projekt se týkal instalací tří nových expozic o historii města, Daně a Emilu Zátopkových a místní majolice. Ačkoli byla zakázka vypsána na služby, ostravská firma Justitia nakonec dodala hmotné věci jako vitríny, nábytek či osvětlení. A právě to se nelíbí antimonopolnímu úřadu.

Další vytýkanou chybou je skutečnost, že zakázka nebyla zveřejněna v úředním věstníku Evropské unie, přestože tam být měla. Nedostatky se objevily také při uzavírání smlouvy s vítěznou firmou. „Ve smlouvě a v zadávací dokumentaci byl rozpor v termínu plnění zakázky,“ upřesnil předseda ÚOHS Petr Rafaj.

Antimonopolní úřad se začal případem zabývat v roce 2008 na základě anonymního podnětu. Letos na jaře řízení ukončil pokutou 100 tisíc pro město. Kopřivnická radnice ale s rozhodnutím nesouhlasí. „Snažíme se prokázat, že město postupovalo v souladu s legislativou v dobré víře. Podali jsme rozklad k příslušným rozhodnutím a nyní čekáme na další řešení případu,“ řekl starosta Kopřivnice Josef Jalůvka. Zástupci firmy Justitia se odmítli k případu vyjádřit. Pokud město s rozkladem neuspěje, může se ještě obrátit na správní soud.

Expozice Emila Zátopka v kopřivnickém muzeu
Expozice Emila Zátopka v kopřivnickém muzeu