Pacienti a jejich psychiatři vystavují v Plzni

Plzeň - V mázhausu plzeňské radnice je k vidění netradiční výstava výtvarných děl. Jejich autory jsou převážně pacienti s psychickými problémy, kteří se léčí v Psychiatrické léčebně v Dobřanech. Obrazy zde vznikly v rámci léčby arteterapií. Kromě samotných pacientů se jako autoři představují i jejich psychiatři.

Netradiční výstava nabízí obrazy pacientů s různými závislostmi a psychickými potížemi. Jeden z vystavovaných autorů se v Dobřanech léčil ze závislosti na pervitinu. A dostal se z toho. Teď má rodinu a malování bere jako koníčka. „Na uši si vzal sluchátka a tvořil celé dny,“ vzpomíná arteterapeutka Psychiatrické léčebny v Dobřanech Vanda Strejčková.

Arteterapie je součástí komplexní psychiatrické léčby. O výtvarnou hodnotu díla tu vůbec nejde. Barvou, tužkou, ale třeba i lepením výstřižků z novin o sobě pacient, aniž by si to uvědomoval, řekne mnohem víc než slovy. „Není vždy vhodné, abychom začali hned ten obraz rozebírat s pacientem. Pacient na to ještě nemusí být připraven,“ vysvětluje arteterapeut Vladimír Blažek. „Snažím se ztvárnit hlasy, kterými trpím,“ ukazuje na dokončovaný obraz jeden z pacientů. „Docházejí sem především pacienti s depresemi. Těch je nejvíc. Dále jsou zde psychotici. Poměrně ojediněle se nám tu objeví vážné poruchy osobnosti, například násilníci,“ vypočítává arteterapeutka Miroslava Wiejová.

Video Reportáž Mirky Vildové
video

Reportáž Mirky Vildové

Expozice v mázhausu plzeňské radnice představuje čtyřicet šest výtvarných děl. Jestli ten či onen obraz maloval pacient, nebo jeho terapeut, návštěvníci nepoznají. Pořadatelé výstavy to tak chtěli. „Chceme, aby návštěvníci nepřišli na výstavu pacientů s duševní chorobou a nedívali se na ně jako na exotická stvoření,“ říká iniciátor výstavy a přednosta Psychiatrické kliniky FN Plzeň Jiří Beran. 

Výstava je v mázhausu plzeňské radnice přístupná do 15. července.