Praha se topí v odpadu, skládky rapidně rostou

Praha - Množství komunálního odpadu v Praze, které končí na skládce, se za posledních deset let zhruba ztrojnásobilo. Zatímco v roce 2001 se na skládky ukládalo 15 500 tun odpadu, loni to už bylo 44 700 tun, a to navzdory mírnému poklesu v loňském roce. Přestože Pražané stále více třídí odpad, roste i celkové množství svezeného směsného komunálního odpadu. V roce 2001 se vyprodukovalo 211 800 tun, loni to bylo o více než 33 000 tun více. Objem odpadu, který je likvidován ve spalovně, zůstává v posledních deseti letech přibližně stejný, pohybuje se kolem 200 000 tun. Vyplývá to z údajů, které zveřejnil pražský magistrát na své úřední desce v souvislosti s vyhlášením miliardového tendru na desetiletý svoz komunálního odpadu.

Za posledních deset let se více než zdvojnásobilo množství papíru, barevného skla a plastů, které Pražané naházeli do speciálních barevných kontejnerů. Od roku 2004 se sbírá i čiré sklo a nápojové kartony. Loni Pražané vytřídili 26 tisíc tun papíru, 12 tisíc tun barevného skla, 2509 tun čirého skla, 11 tisíc tun plastů a 835 tun nápojových kartonů. S výjimkou papíru vzrostlo množství tříděného odpadu i meziročně.

V hlavním městě loni rovněž stoupal počet nádob na tříděný plast. Nejvíce narostl počet kontejnerů na čiré sklo, a to z 890 kusů v roce 2009 na loňských 1186. Vzhledem k husté městské zástavbě se Praha snaží zavádět podzemní kontejnery na tříděný odpad. Loni bylo takových stanovišť devět, metropole předpokládá, že ke konci letoška by jich mohlo být až 26.

Kvůli narůstajícímu množství komunálního odpadu Praha dlouhodobě řeší, jak jej využívat. Spalováním odpadu v Malešicích se získává teplo a ohřívá se tím voda. Loni byla ve spalovně spuštěna také kogenerační jednotka, která vyrábí elektřinu. V hlavním městě je v současnosti podle údajů pražského magistrátu v provozu pouze jedna skládka, a to v Ďáblicích. Praha proto uvažuje o tom, že ji rozšíří. Proti jsou ale místní obyvatelé.