Brdští starostové chtějí v případě zrušení újezdu zajistit ochranu přírody

Příbram – Kvůli možnému zrušení vojenského újezdu Brdy se dnes konala schůzka starostů obcí, které s újezdem sousedí. Protože se ale prostor rozkládá na území dvou krajů, tak se uskutečnila hned dvě setkání. Obce ve Středočeském kraji vojenský újezd rušit nechtějí, pokud by se tak ale stalo, tak musí být zajištěna ochrana přírody a také stavební uzávěra. Zároveň požadují, aby se území nedělilo a celé ho spravoval jen jeden kraj. Pak by ale nastal spor o to, kterému kraji území připadne.

„Nejsme vůbec pro to, aby se to rušilo, protože si myslíme, že pro stát to možná vyjde laciněji, když to spravuje armáda,“ uvedl příbramský starosta Josef Řihák, který byl iniciátorem schůzky. A podobně se vyjádřili i další aktéři dnešní schůzky. 

Starostové vyzvali vládu, ministerstvo obrany a životního prostředí a Středočeský kraj, aby v případě zrušení újezdu zabránily poškození zdrojů kvalitní pitné vody, zajistily bezpečnost občanů a zamezily devastaci a zcizení majetku. Obce také navrhují, aby byla ještě před odchodem vojáků na celém území zřízena chráněná krajinná oblast. Zároveň má být provedena inventarizace majetku, posouzeny hospodářské a ekologické škody vzniklé působením armády a proveden komplexní monitoring území, který by odhalil místa s nevybuchlou municí. Ta by měla být na náklady státu zabezpečena. Hospodaření v lesích je podle nich třeba ponechat na státem řízené organizaci. Ministerstvo obrany už dříve uvedlo, že by mohlo v Brdech vzniknout něco jako chráněná oblast – musí o tom ale ještě jednat s ministerstvem životního prostředí. 

Starostové rovněž trvají na zachování celistvosti území, které by podle nich mělo být ponecháno ve Středočeském kraji, a nechtějí připustit změnu parcelace území. Plzeňský kraj přitom dnes oznámil, že bude po státu požadovat, aby obce v újezdu získaly v případě jeho zrušení původní správní území, jež měly před vznikem prostoru, tedy před rokem 1927. S tím ovšem středočeští starostové nesouhlasí. „Tady se budou zřejmě rozjíždět i nějaké právní spory, já si myslím, že to je nejhorší, co by mohlo být,“ uvedl Řihák. Rozdělení újezdu by podle něj mohli zneužít developeři. 

Plzeňský kraj bude pro brdské obce vymáhat původní katastry

Právě návrat k původnímu správnímu území před rokem 1927 byl hlavní závěr dnešní schůzky „plzeňské“ části obcí sousedících s vojenským prostorem. Zástupci Plzeňského kraje proto budou na jednáních s ministerstvy obrany a vnitra požadovat návrat k původním hranicím devíti obcí, které leží na území kraje. 

Starostové ve svém komuniké, které zaslali plzeňskému hejtmanovi, požadují kromě „navrácení historických hranic katastrálních území“ (například kvůli umístění vodních zdrojů a řešení protipovodňových opatření) vyřešení komunikací a dopadových ploch spolu s krajem a ministerstvy a dále chtějí zajistit na území vojenského újezdu ochranu přírody a životního prostředí vyhlášením chráněné krajinné oblasti (CHKO). Čtyři obce z Plzeňského kraje, tedy Trokavec, Číčov, Dobřív a Těně, požadují navíc po státu vrátit historický majetek, především lesy, které byly podle starostů obcím „administrativně odebrány bez kompenzace“.

Ministerstvo již dříve oznámilo, že armáda by chtěla opustit vojenský prostor do roku 2015. Podle Pejška je dost času na jednání se všemi zúčastněnými stranami. Některé otázky starostů by mohly být zodpovězeny v první polovině srpna, kdy do Brd zamíří ministři obrany a životního prostředí Alexandr Vondra a Tomáš Chalupa (oba ODS). Hodlají se setkat se starosty a o celé záležitosti diskutovat.