Příbram zrušila osadní výbory

Příbram – Místní části náležející k Příbrami jsou bez vedení. Příbramské zastupitelstvo zrušilo k 1. srpnu všechny osadní výbory, které fungovaly zhruba deset let. Podle některých zastupitelů byl tento způsob komunikace osad s radnicí neúčelný a diskriminoval části, které svůj výbor nemají. Členové těch zrušených ale protestují – město se podle nich snaží umlčet požadavky obyvatel. Starosta Příbrami slíbil, že město výbory časem obnoví – jejich členové se ale budou nově volit.

Osadní výbory se především snažily upozorňovat radniční úředníky na problémy, které trápily například Březovou Horu, Lazec nebo Zdaboř. Zrušení výborů vnímají jejich členové jako snahu města zbavit se kritiků. „Myslím, že může vlastně dojít k odstranění nežádoucích osob. Někteří předsedové osadních výborů byli dosti důslední,“ upozornil předseda osadního výboru Lazec Petr Pazderka, se kterým se shodují zástupci výborů dalších místních částí.

Zastupitelstvo se na zrušení výborů shodlo i poté, co někteří zastupitelé poukázali, že vlastní výbory nemají všechny části Příbrami – ty bez nich tím měly být diskriminovány. Další zastupitelé zase byli přesvědčeni, že výbory jsou zbytečné – úřednický aparát je prý dost velký, aby přímo vyřešil všechny požadavky občanů. „Město prošlo naprosto systémovým, integrovaným rozvojem. Byly vyváženě řešeny potřeby všech částí, takže si myslím, že potřeba osadních výborů není z tohoto důvodu nutná,“ uvedl zastupitel Petr Kareš (Příbramáci pro Příbram).

Video Reportáž Ivany Šmelové
video

Reportáž Ivany Šmelové

Podle členů výborů ale zdaleka ne všichni občané jsou ochotni nebo schopni vyrážet se svými problémy na radnici. „Tady jsou převážně starší občané. Takový občan než aby sháněl úředníka si problém nechá pro sebe,“ poukázal člen osadního výboru Březové Hory Vladimír Srnka.

Hlavní argument, kvůli kterému byly výbory zrušeny, však podle příbramského starosty Josefa Řiháka byla jejich nedemokratičnost. Město prý výbory obnoví, pokud budou jejich členové zvoleni. „Chceme přesunout moc do rukou lidí ve volbách, protože jedině tajné volby můžou říct: Těchto pět lidí nás zastupuje,“ uvedl starosta.

Ne všem členům končících výborů se ale vyhlídka na volby líbí. „Myslím, že to je snaha uklidnit situaci, že to není řešení,“ poznamenal předseda zdabořského výboru Vladimír Pruner.

O možném znovuzavedení osadních výboru by měla rada města jednat 22. srpna.