Ostravské školy a školky se o prázdninách opravují

Ostrava - Řada ostravských škol a školek se o prázdninách konečně dočká potřebných oprav. Více než 195 milionů korun vyčlenilo od roku 2010 město Ostrava na jejich opravu ve všech svých třiadvaceti obvodech. Ostravské školáky tak vystřídali dělníci. Po prázdninách se děti vrátí zpět, příští rok chce město v rekonstrukci škol a školek pokračovat.

Mezi nejčastější investiční akce patří výměna starých oken, opravy střech a vnitřních prostor nebo instalování chybějící vzduchotechniky do kuchyní a nové počítačové učebny. „Snažíme se opravovat v podstatě všechny základní a mateřské školy, v každém zařízení provést alespoň nějaké opravy. Máme na to jak vlastní zdroje, což je v letošním roce prozatím zhruba 12 milionů korun, tak nám bylo poskytnuto finanční krytí některých akcí z rozpočtu města,“ uvedla Sylva Sládečková z Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih. Stejně je na tom i obvod Moravská Ostrava a Přívoz. Jen v něm si opravy vyžádají přes 70 milionů korun. „V současné době provádíme výměnu oken, zateplení fasády a střechy v MŠ Hornická,“ prozradila tisková mluvčí obvodu Jana Pondělíčková.

Kromě samotných stavebních oprav ale řada škol také musí investovat do nových informačních technologií, které jsou už nezbytnou součástí každodenní výuky. Na tyto investice se obvodu podařilo získat dotaci z Evropské unie. „Z evropských fondů jsme získali 15 milionů korun, které budou použity k vybavení učeben informačními technologiemi,“ potvrdil místostarosta Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Dalibor Mouka. „Ve většině učeben budou interaktivní tabule a třeba jazyková učebna bude vybavena 24 novými počítači,“ doplnil ředitel ZŠ Ostrava Dalibor Mouka.