Vodní živel zabíjel - Krkonošská apokalypsa 1897

Krkonoše - V roce 1997 uplynulo 100 let od největší živelné katastrofy, která postihla Krkonoše. Povodeň, která zasáhla dvě třetiny Čech, část Moravy a Slezska, část Rakouska a Německa, přinesla do českých nejvyšších hor obrazy apokalyptické zkázy. Katastrofu způsobily dlouhotrvající čtrnáctidenní deště, po nichž následovala ve dnech 28. až 30. července 1897 průtrž mračen.

Z vrcholků hor unášely bystřiny obrovské balvany, suť, písek, rozbahněnou půdu a kmeny stromů, které se kupily na dně údolí, dostávaly se do hlavních toků a zvyšovaly jejich bořivou sílu. Všechny krkonošské vodní toky se zvedaly a dílo zkázy bylo na světě. Průtrž mračen svým středem zasáhla Obří důl, kde spadlo během osudných dnů 342 mm srážek, což je celá pětina ročního srážkového průměru. 

Husté proudy deště, které se na Krkonoše řítily z oblohy, dosáhly vrcholu 29. července po osmé hodině večer. Snesla se temná noc a zvláště obě krkonošské hlavní řeky Labe a Úpa se přeměnily v obrovské vodní proudy strhávající a ničící vše, co jim stálo v cestě. Vodní živel poškodil všechny krkonošské obce a připravil o život 102 lidí. 

Podrobnosti najdete v knize ke 100. výročí povodně.