Lesníci z Velké nad Veličkou se přou se státem o pozemky

Velká nad Veličkou - Lesní sdružení Velká nad Veličkou už několik let marně zápasí o lesy, o něž se osmnáct let stará. Přestože lesy v roce 1933 koupili jejich předkové, za minulého režimu je zabral stát. V restituci jim je sice vrátil, ale teď o ně mají znovu přijít - kvůli zákonu, který říká, že majetek se vrací pouze fyzickým osobám. V lese tam mají hospodařit Lesy České republiky.

Když potomci původních majitelů získali restitucí 125 hektarů lesa kolem Velké nad Veličkou zpět do svého užívání, museli se okamžitě vrhnout do práce, aby zničenému lesu vrátili jeho původní tvář. „Státní podnik zde za minulého režimu hospodařil velice nešetrně. Zbylo tu po něm mnoho vytěžených lysin, které jsme znovu osázeli,“ vzpomínala jednatelka Lesního sdružení Velká nad Veličkou Anna Bobčíková. Mladé stromky za dvacet let vyrostly a zpustošené plošiny se opět zazelenaly. Teď však mají místní soukromí lesníci obavy, že se historie bude opakovat.

Video Jednatelka veličských lesníků Anna Bobčíková a sporech s Lesy ČR
video

Jednatelka veličských lesníků Anna Bobčíková a sporech s Lesy ČR


Když v roce 1993 zažádali členové sdružení o navrácení majetku v restituci, pozemkový úřad jim vyhověl. Proti se ale postavily Lesy ČR. „Pozemky byly na listu vlastnictví státu, s právem hospodařit pro Lesy ČR, přepsány v souladu s katastrálními předpisy opravou chybného zápisu v katastru nemovitostí,“  vyjádřil se k záležitosti mluvčí Lesů ČR Josef Svoboda.

„Bylo nám řečeno, že podle zákona nejsme coby sdružení oprávněnou osobou k restituci,“ uvedla Anna Bobčíková. Lesy ČR tvrdí, že Lesní sdružení zaniklo ještě v období komunismu a to současné je úplně nově založeným spolkem. „To ale podle klienta není pravda, podle něj sdružení existovalo i nadále, byť s lesy hospodařil někdo jiný,“ řekl advokát sdružení Martin Bílý.

Soud už v roce 2003 rozhodl, že lesy patří státu. Lesní sdružení to zjistilo až letos

V roce 2003 dal Pozemkový úřad v Hodoníně za pravdu Lesům ČR v tom, že pozemky se vracejí pouze fyzickým, nikoliv právnickým osobám. Až do letošního června, kdy katastrální úřad přepsal pozemky na Lesy ČR, však členové sdružení na pozemcích hospodařili.

Vyrozumění o zrušení práva na užívání lesů a jejich převodu pod vlastnictví státu tak lidé obdrželi až osm let po rozsudku . Navíc tvrdí, že rozhodnutí padlo zcela bez jejich vědomí. Celou záležitost vnímají jako křivdu. „Proč máme pykat za špatné zákony? Pokud vím, úplně stejně se to udělalo i v dalších obcích. Proč je to u nás problém a jinde ne?“ ptá se Bobčíková.

Lesní sdružení se ale vzdát nehodlá. O pomoc už požádalo ombudsmana a připravuje také žalobu na určení vlastnictví. Pokud pozemky nedostane, bude žádat alespoň o finanční vyrovnání. „Budeme trvat na tom, aby nám odborná instituce spočítala cenu toho, co teď musíme předat. Myslíme si, že z lesů nic nezbyde, že se vytěží všechno, co se dá,“ uzavřela Bobčíková.

Komu patří lesy ve Velké nad Veličkou?

1933: Lesy kolem města odkoupili předci členů Lesního sdružení Velká nad Veličkou od uherskohradišťského panství.
1960: Došlo k likvidaci společenství vlastníků, pozemky přešly do užívání místního jednotného zemědělského družstva. Vlastnictví však zůstalo beze změn, kupní smlouva z roku 1933 je stále platná.
1966: Užívání lesa přešlo pod Jihomoravské státní lesy. Správcem lesů je státní statek, který zde začal s rozsáhlou a nešetrnou těžbou dřevin.

1993: V rámci restituce byly lesy navráceny do užívání potomkům původních majitelů, kteří vytvořili Lesní sdružení Velká nad Veličkou. Od státu si nárokovali odškodné za devastaci lesa v době, kdy jej spravoval státní statek. Tyto peníze nikdy neviděli. Les začali vlastními silami obnovovat.

2003: Pozemkový úřad zpochybnil vlastnictví lesů.
3. června 2011: Na základě žádosti Lesů ČR a nabývacích listin o zániku užívacího práva, o němž členové Lesního sdružení údajně nevěděli, katastrální úřad přepsal pozemky do vlastnictví státu. Lesní sdružení Velká nad Veličkou se proto obrátilo na Krajský soud v Brně a také na kancelář ombudsmana.