Nejvíce lidí v Praze jezdí tramvají 22

Praha – Nejvytíženější je v pražské tramvajové síti linka 22, nejintenzivnější provoz je v úseku Karlovo náměstí – I. P. Pavlova a nejvíce lidí přestupuje v uzlech Anděl, I. P. Pavlova a Palmovka. Při třídenním výzkumu v tramvajích to zjistili pracovníci a spolupracovníci dopravního podniku a městské společnosti ROPID. Oproti předchozímu obdobnému průzkumu, který v pražských tramvajích proběhl před třemi lety, se mnoho nezměnilo. Podle mluvčího ROPIDu Filipa Drápala se trochu zlepšily podmínky, ve kterých lidé cestují, protože ubylo přetížených spojů. Přispělo k tomu přesměrování některých tramvajových linek a také zavedení tzv. expresní autobusové linky ze Smíchova na Jižní Město.

Letošní výzkum ukázal stejně jako ten předchozí, že lidé ve městě nejvíce jezdí tramvajovou linkou 22, která projíždí kolem Pražského hradu a napříč historickým jádrem města. Za den svěze asi 125 tisíc cestujících. Velmi vytížená je také linka 9, kterou jezdí denně 110 tisíc lidí. Třetí nejvytíženější je linka 10, jíž cestuje asi 68 tisíc lidí každý den. Ze zastávek jsou nejvíce vytíženy tři velké přestupní uzly, pod kterými současně staví metro. Denně využívá zhruba 88 tisíc lidí uzel na Andělu, 71 tisíc lidí I. P. Pavlova a 58 tisíc lidí nastupuje či vystupuje na Palmovce. „Výsledky ukázaly stabilní počet cestujících i neměnný průběh dopravních špiček,“ zhodnotil výsledky průzkumu mluvčí Drápal.

Podle ROPIDu potvrdil průzkum přínos tzv. páteřních linek 22, 9 a 17, na kterých byl v některých úsecích zkrácen interval. Podle Drápala se díky tomu zvýšil počet cestujících v těchto linkách oproti výsledkům z roku 2008. Podařilo se také snížit počet přetížených spojů ze 4,4 procenta na 3 procenta. Tzv. standard obsaditelnosti v tramvajích je nastaven na 69 osob u samostatného vozu a 138 osob u dvojice vozů nebo u článkových tramvají. To odpovídá asi čtyřem stojícím osobám na metr čtvereční. „K odlehčení přetížených spojů přispělo zejména sloučení linek 22 a 23 a změna trasy linky 16 na Smíchov a do Košíř, kde pomohla velmi vytížené lince 10,“ poznamenal Drápal.

Loňské zavedení rychlé autobusové linky spojující Smíchov a Jižní Město potom podle ROPIDu přispělo k drobnému poklesu cestujících na trati z Karlova náměstí k uzlu I. P. Pavlova, která přesto zůstává nejvytíženějším úsekem pražské tramvajové sítě. Oproti roku 2008 ubyly v každém směru asi čtyři tisíce cestujících. „Tento pokles je žádoucí, neboť došlo k odlehčení přetížené trati v Ječné ulici, jejíž další posílení není možné z důvodů omezené propustnosti křížení s magistrálou,“ upozornil Drápal.¨

Průzkum v tramvajích proběhl mezi 10. a 12. květnem. Spolupracovalo na něm asi 1 700 lidí, kromě zaměstnanců dopravního podniku a ROPIDu sčítali také studenti dopravních škol. Sčítači sledovali obsazenost všech tramvajových spojů vždy od 6 do 23 hodin. Během této doby celkem sečetli více než milion cestujících.