Ve Smilovicích se konal dvaadvacátý XcamP

Smilovice - Evangelizační tábory se už řadu let těší velké popularitě. Každoročně je vždy koncem července organizuje Slezská církev evangelická a.v.. Letos se už po dvaadvacáté na takzvaném XcamP-u ve Smilovicích setkalo několik stovek lidí.

Podle ředitele XcamP-u Pawła Kaczmarczyka, je hlavní myšlenka programu je stále stejná. „Hlavní je zvěstování slova božího, probírání lekcí z bible ve skupinkách, večerní koncerty a různé dílny,“ řekl. „Probíráme také praktické věci, které se týkají života člověka, ale z té perspektivy slova božího,“ doplnil Daniel Spratek, člen organizačního týmu XcamP-u. „Například mezilidské vztahy, mezi chlapcem a dívkou, mezi rodiči, mezi dětmi a podobně,“ dodal.

Video Reportáž
video

Reportáž

    

Velký zájem byl podle ředitele XcamP-u o evangelizační setkání. „Ta setkání ve skupinkách a semináře jsou zaměřené na mladé lidi a odpoledne se otevírá tábor. Večer mohou na evangelizaci, na večerní koncerty přijít všichni. Kdo chce, může přijít.“ Nezapomíná se ani na děti. Když se rodiče účastní evangelizace, děti mají vlastní program. XcamP je nejen setkáním více generačním, ale i mezinárodním. „To je vlastně jedna z charakteristických vlastností tohoto tábora,“ pochvaluje si Daniel Spratek. „V tomto roce máme evangelistu ze Slovenska, semináře vede pastor z Chelmu, z Polska. Máme také skupinu účastníků z Polska,“ dodává. Organizátoři pamatovali také na ty, kteří se z nějakého důvodu nemohli tábora zúčastnit. Evangelizační setkání a semináře se letos poprvé dají prohlížet on-line na internetu. Relace a reportáže natočené v průběhu letošního evangelizačního tábora ve Smilovicích budou k dispozici i po skončení setkání, a to na stránkách XcamP-u.

Polská verze 

Od szeregu lat obozy ewangelizacyjne cieszą się wielką popularnością. Każdego roku pod koniec lipca organizuje je Śląski Kościół Ewangelicki A.W. W tym roku po raz  22. na tzw. XcamP-ie w Śmiłowicach spotkało się paręset ludzi. Jak mówi dyrektor X-camP-u Paweł Kaczmarczyk, przesłanie programowe jest niezmienne: „Znaczy najważniejsze jest zwiastowanie słowa bożego, przerabianie wykładów z Biblii w grupach, wieczorne koncerty i różne warsztaty.“

„Zajmujemy się także rzeczami praktycznymi związanymi z życiem człowieka, lecz z perspektywy słowa bożego“ - uzupełnia Daniel Spratek, członek sztabu organizacyjnego XcamP-u. „Przykładowo kontakty międzyludzkie, między chłopcem i dziewczyną, między rodzicami, dziećmi itd.“

XcamP ve Smilovicích
XcamP ve Smilovicích

 

Dużym zainteresowaniem, jak mówi dyrektor XcamP-u cieszyły się spotkania ewangelizacyjne. „Te spotkania w grupach i seminaria są przeznaczone dla młodzieży,  po południu zaś otwiera się obóz. Wieczorem na ewangelizację, na wieczorne koncerty mogą przyjść wszyscy. Kto chce może przyjść.“ Pamięta się także o dzieciach. Kiedy rodzice uczestniczą w ewangelizacji, dzieci mają swój program. XcamP jest nie tylko spotkaniem wielu generacji, ale i międzynarodowym. „Właściwie to jedna z cech charakterystycznych tego obozu,“ pochwala Daniel Spratek. „W tym roku mamy ewangelizatora zeSłowacji, seminaria prowadzi pastor z Chełma z Polski. Mamy także grupę uczestników z Polski.“

Organizatorzy pamiętali także o tych, którzy z różnych powodów nie mogli uczestniczyć w obozie. W tym roku po raz pierwszy spotkania ewangelizacyjne i seminaria można obserwować na internecie on-line. Relacje i reportaże nagrane w czasie tegorocznego obozu ewangelizacyjnego w Śmiłowicach będą do dyspozycji internautów także po zakończeniu spotkania na stronach webowych X-camP-u.