Ostrava je proti povodním chráněna čím dál lépe

Ostrava - Od záplav v roce 1997 uplynulo téměř 15 let a v Ostravě jsou stále místa, kde voda komplikuje lidem život. Podle státního podniku Povodí Odry ale problematických částí města ubývá. Ostrava teď uvolnila dalších 10 milionů na protipovodňová opatření v městských obvodech Hrabová a Polanka nad Odrou. Projekty, které probíhají na území města od roku 2009 a ty, které jsou v plánu v následujících třech letech, přijdou na více než 300 milionů korun. Většinu platí stát, na zbytek přispívá Povodí Odry a město.

„V letošním roce navíc končí tři stavby, které byly zahájeny v roce 2009-2010. Největší z nich je úprava Porubky od porubského koupaliště až po svinovské nádraží. Jedná se o zlepšení odtokových poměrů a zvýšení protipovodňové ochrany na dvacetiletou vodu,“ uvedl obchodní ředitel Povodí Odry Čestmír Vlček.

Letos dalo město šest milionů na zlepšení situace v Ostravě–Hrabové. Povodí Odry tu buduje půlkilometrovou hráz na odlehčovacím rameni vodního toku Ščučí. Má chránit i před stoletou vodou. Na lepší časy se můžou těšit i v Polance nad Odrou. Zdejší Polančice obyvatele obce dokáže potrápit hned několikrát do roka. „Momentálně se ve spolupráci se statutárním městem Ostrava vyčlenily čtyři miliony korun na zahájení projektových prací,“ řekl starosta Polanky nad Odrou Petr Bochnia.

Do konce roku se má koryto říčky vyčistit. O dalším způsobu ochrany rozhodne Povodí Odry. Projekt se má realizovat v příštím roce. „Naši předkové si pamatují, že Polančice byla v historii daleko širší a břehy byly vydlážděny, určitě si přejeme, aby se to do takového stavu vrátilo,“ dodal starosta Petr Bochnia.

Video Reportáž Lucie Křížkové
video

Reportáž Lucie Křížkové

Do budoucna chce město postavit také ochranu před lokálními záplavami, které trápí obyvatele v části Koblova a osady Žabníku. „Co se týká Žabníku, tak ta oblast je známá, tam vždy při zvýšené hladině probíhá cvičení hasičů a stavění těch stěn,“ potvrdil obchodní ředitel Povodí Odry Čestmír Vlček. Ochrana Žabníku před stoletou vodou z Odry bude stát přibližně 150 milionů korun. Dál se na území města Ostravy počítá spíše se sanacemi hrází než s výstavbou nových.