Finále dotační kauzy ROP pro Jihočechy: Pokuta 150 milionů

České Budějovice - Jihočeští zastupitelé dnes po řadě jednání a právních rozborů rozhodli, že kraj zaplatí za chyby v čerpání evropských dotací 150 milionů korun, jinak by další dotace nedostal. Sporné dotace pocházejí z druhé a třetí výzvy Regionálního operačního programu Jihozápad, o kterých se rozhodovalo za minulého vedení kraje. Plzeňský kraj o zaplacení pokuty 95 milionů korun rozhodl už v červnu. Pokud nedojde k žalobám ze strany kraje, celá kauza zaplacením pokuty končí.

Původně byla druhá a třetí výzva vypsána na 7,3 miliardy korun, nakonec se uskutečnily projekty za 4,5 miliardy korun. Ministerstvo financí výzvy kontrolovalo kvůli policejnímu vyšetřování, které se zaměřilo na rozdělování dotací. Jihočeský kraj po dohodě s ministerstvem financí zaplatí částku v pěti splátkách, ve dvou letošních je to to 38,5 milionu. Další dvě jsou naplánované na příští rok a poslední na březen 2013.

Zároveň zastupitelé uložili jihočeským členům výboru regionální rady ROP, aby prověřili možnost podání žaloby na nezákonný postup uložení sankce ministerstvem financí. Ekonomický odbor kraje má pak najít rezervy, ze kterých budou peníze spláceny, a promítnout fakt do návrhu rozpočtu kraje pro příští rok.

Policie loni původně začala prověřovat 5. a 6. výzvu ROP Jihozápad. Na základě výsledku bylo přehodnoceno všech 670 projektů. Následně vyšetřování rozšířila i na 2. a 3. výzvu. Ministerstvo financí pak nařídilo systémovou sankci, která byla stanovena na pět procent z celkových peněz, které měly být v rámci 2. a 3. výzvy proplaceny konečným příjemcům. "Ze strany ministerstva financí bylo přislíbeno, že celková výše dotací nebude o sankce krácena a 150 milionů korun by mělo být znovu použito na nové projekty v rámci vyhlášených výzev. Tento postup ale podléhá předchozímu schválení Evropské komise.