Novými přístroji hodlá nemocnice bojovat s infekcemi

Brno - Evropská dotace pomohla Fakultní nemocnici u svaté Anny zakoupit novou techniku za 26 milionů, která by měla minimalizovat rozšiřování nemocničních infekcí. Takzvanými nozokomiálními infekcemi, které se šíří například klimatizací, nemocniční stravou nebo používáním nemocničních přístrojů a nástrojů, se totiž podle světových statistik nakazí až osm procent pacientů. A to jim může způsobit vážné zdravotní komplikace.

S bojem s nozokomiálními infekcemi by měl nemocnici pomoci i takzvaný eroskop, který monitoruje koncentraci rizikových mikroorgaismů v ovzduší. „Je přenosný, a tak se s jeho pomocí bude pravidelně sledovat kvalita ovzduší na všech odděleních. Pokud zjistíme mikrobiální znečištění ovzduší, proběhne kontrola klimatizace a ošetřovatelských postupů a sjedná se náprava,“ uvedla vedoucí oddělení hygieny a epidemiologie Jaromíra Kratochvílová z Fakultní nemocnice u svaté Anny.

Pomoci s bojem s infekcemi, kterými se jen ve Fakultní nemocnici u svaté Anny nakazilo loni 1 266 pacientů, by měly i automatické dezinfektory endoskopů, které se při operacích a diagnostice používají stále častěji. Ty se totiž bohužel nedají sterilizovat, a tak se musí dezinfikovat ručně, což není podle zdravotníků nikdy úplně dokonalé. „Při ručním čištění není dodržena špičková úroveň. Teď bude. Navíc budou mít své speciální skladovací místo,“ dodala Kratochvílová.

Nový přístroj umožní omezit lépe ošetřit použitý endoskop
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Část nového vybavení je určena také pro výdej stravy. Díky němu bude možné zachovat správnou teplotu jídla pro pacienty tak, aby se do něj mikroorganismy nedostaly.

Nozokomiální (nemocniční) infekce jsou přenosná onemocnění získaná v souvislosti s pobytem ve zdravotnickém zařízení (obvykle během hospitalizace). Vyskytuje se zhruba u 5-10 procent pacientů, ale závisí na řadě okolností - narůstá s dobou pobytu ve zdravotnickém zařízení a bývá zvláště vysoká na JIP a ARO (20-50 procent). K dalším zařízením s častým výskytem nemocničních nákaz patří oddělení chirurgická, urologická, popáleninová, interní, porodnická, nedonošenecká, novorozenecká, kojenecká a také psychiatrické léčebny. Infekční oddělení jsou díky přísnému hygienickému režimu z tohoto hlediska relativně bezpečná.


Brněnská nemocnice se inspirovala v pražském IKEMu. Ročně ošetří kolem třiceti tisíc pacientů, z nichž se jen loni nakazilo 4,2 procenta. Lékaři však předpokládají, že nozokomiální infekci v nemocnici získá až dvojnásobný počet pacientů.