Lidé nechtějí odpad na Litoměřicku - ať si zůstane v Ostravě

Litoměřice - Sto tisíc tun jedovatých odpadů z Ostravska čeká cesta přes republiku na Litoměřicko, kde mají být spáleny. Dovoz chemikálií se však nelíbí lidem ani zástupcům Ústeckého kraje, mají dokonce i plán, jak převoz překazit. Nebylo by to poprvé, Ústecký kraj již jednou dovoz a spalování chemického odpadu z Ostravska zarazil. Před půl rokem to měla v plánu teplárna v Komořanech na Mostecku.

Šedesát kamionů plných naředěného chemického kalu bude jezdit každý den po dobu čtyř měsíců na sever Čech do cementárny v Čížkovicích na Litoměřicku. Tady bude kal také postupně spálen. „Celý problém ve zpracování nebo v likvidaci této zátěže se přenáší na Ústecký kraj,“ zlobí se jeho hejtmanka Jana Vaňhová (ČSSD). Přidává se k ní i starosta blízkých Čížkovic na Litoměřicku Pavel Kimmer s tím, že zátěží mají sami dost.

Cementárna se brání, že podobné látky používá dlouhodobě. Nahrazuje jimi při výrobě například uhlí. „Je to běžná akce, kterou považujeme za běžný byznys, který děláme. Tyhle typy odpadů z ropných zbytků za zpracování uhlí jsou výborné palivo,“ nesouhlasí s kritikou ředitel pro alternativní paliva a ekologii v Cementárně Lafarge Jan Špaček. Problém je ovšem v množství dovezeného odpadu. Bude ho tolik, že cementárně potrvá šest let, než ho spálí. Mezitím musejí chemikálie zůstat v meziskladu a toho se politici i lidé bojí.

Video Reportáž Petry Tachecí
video

Reportáž Petry Tachecí

Dovoz jedovatých odpadů teď může ovlivnit i kraj, právě on rozhoduje o tom, za jakých podmínek se bude skladovat. Hejtmanka slibuje tvrdé podmínky a případ prověří i Česká inspekce životního prostředí. Pokud by cementárna porušila povolení, které v minulosti dostala, plánuje zasáhnout. „Kdyby došlo k tvorbě významného množství kalů nebo ke změně jeho vlastností, tak nevylučuji, že se Česká inspekce životního prostředí přikloní na stranu kraje a nebude souhlasit s tímto záměrem,“ varovala ředitelka ústecké pobočky inspekce Jana Moravcová.

Cementárna v Čížkovicích na Litoměřicku
Cementárna v Čížkovicích na Litoměřicku