Stát získal pozemky pro dostavbu D8 na severu Čech

Lovosice - Dostavbu dálnice D8 dosud komplikovalo kromě množství žalob ze strany ekologů i nejasné vlastnictví zhruba 2,6 hektaru pozemků v prostoru budoucí dálniční křižovatky u Řehlovic. Po jejich vlastníkovi pátrali úředníci dlouhou dobu a nakonec je dokázali převést do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD).  

„Předmětem smlouvy bylo celkem 23 pozemků o celkové výměře 25 503 metrů čtverečních, které se nacházejí v katastrálním území Stadice. Pozemky jsou zastavěny stavbou dálničního přivaděče dálnice D8 Řehlovice - Trmice a současně jsou dotčeny stavbou dálnice D8 v úseku Lovosice - Řehlovice,“ uvedl mluvčí Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Robert Hurt. Jednalo se podle něj o poměrně složitý právní proces, hodnota pozemků se pohybuje okolo 2,8 milionu korun.  

Vlastníci pozemků zanikli 

Informace o tom, že dostavbu už tak problematické dálnice ztěžují i nejasné vlastnické poměry, dlouho jen prosakovaly a naplno se o nich začalo hovořit až v červnu. To už se prý ale rýsovalo řešení. „Problém byl v tom, že majitelem pozemků byl statek Dubice, který ovšem mezitím zanikl,“ uvedl vedoucí lovosického stavebního úřadu Petr Soldon. Záhy navíc zanikl i další majitel pozemků, kterým byl statek z Libouchce, a tak pozemky pro ŘSD nakonec získal úřad pro zastupování státu.      

Soldon připustil, že nevyjasněné vlastnické vztahy mohly dostavbu výrazně zkomplikovat: „Pro dostavbu to mohl být skutečně velký problém, který by ztížil vydávání dalších stavebních povolení.“ I díky řešení je podle něj stále pravděpodobné, že jeho úřad vydá všechna nutná stavební povolení pro dostavbu D8 do konce srpna. „Ale pořád bude záviset i na ekolozích, zda a jak jej budou napadat,“ dodal.

Letitý spor o dálnici se snad chýlí ke konci 

Dostavbu asi 16,4 kilometru dálnice poslední dobou komplikují nejvíc právě administrativní průtahy, navíc násobené soudními spory mezi státem a ekologickými organizacemi. Těch se stále vede okolo 15. Hlavní balík stavebních povolení, o nichž nyní stavební úřad znovu rozhoduje, zahrnuje kompletní šestikilometrový úsek od křižovatky Řehlovice k tunelu Radejčín.     

Dálnice D8 by měla spojit Prahu s podkrušnohorskou aglomerací a Saskem. O její trasu přes České středohoří se ale vedou už od 90. let spory, v nichž v minulosti daly soudy několikrát zapravdu aktivistům. Mezitím automobilová doprava do severní poloviny Německa zhoustla natolik, že po obou objízdných trasách přes Ústí nad Labem a Teplice jezdí přes 10 tisíc aut denně. Obyvatelé obcí, jimiž náhradní trasy prochází, proto většinou nemohou ekologům přijít na jméno.