V Jihlavě závodili arboristé, mistři ve stromolezení

Jihlava - Na Vysočinu se dnes sjelo 25 arboristů z celého Česka, aby se zúčastnili mistrovství republiky ve stromolezení. Soutěžili v pěti disciplínách - práci v koruně stromu, záchraně zraněného lezce, instalaci lana do koruny stromu, rychlostním výstupu po větvích a jištěném šplhu. Šampionem se letos stal Jiří Kořínek z Vysoké u Mělníka před Tomášem Gutem a Tomášem Hupačem. Soutěžní zápolení sledovalo celý den několik stovek diváků. Na všechny disciplíny dohlíželi porotci, kteří měří čas i provedení. Stromolezci nesměli strom poničit ani polámat. Na Vysočině zůstanou až do středy, v příštích dnech budou učit starosty obcí v regionu, jak se o stromy starat.

Na vítěznou trojici navíc čeká cesta na mistrovství Evropy, kde budou reprezentovat českou dovednost v práci na stromech.

Nejenom vítězové, ale docela všichni závodníci jsou podle Světlany Vávrové z pořádající Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu ve svém oboru experty, jsou držiteli certifikátů na různých úrovních: „Musí být schopni odhadnout, co řez na stromě způsobí, musí znát fyziologii stromu, fytopatologii, dřevokazné houby - je to komplexní obor. Neznamená to jen vylézt na strom a něco tam uříznout.“

Každá disciplína má podle ní svá úskalí, všechny vycházejí z každodenní práce stromolezců. „Závodníci nijak speciálně netrénují, místo toho každý den pracují,“ uvedla Vávrová. Snad jen jištěný šplh po laně si prý vyžaduje trochu tréninku.

V USA se závodí ve stromolezení od 70. let

Tradice stromolezení vznikla původně v USA, kde se závody konají již od roku 1976. Postupem času se rozšířila do celého světa. Smyslem těchto utkání je zlepšit a rozvíjet praktiky bezpečného lezení, stejně jako zdokonalit lezecké techniky. Mají také zpopularizovat a přiblížit veřejnosti práci stromolezců.

Šampionát ve stromolezení doplnil bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. V letním kině zazněl rockový koncert. Na akci začátkem příštího týdne naváže národní arboristická konference Strom pro život - život pro strom, která je zaměřena především na sídelní zeleň. Odborné přednášky si budou moci zájemci vyslechnout 22. a 23. srpna v jihlavském kině Dukla. Ve středu 24. srpna se na jihlavské radnici sejdou starostové obcí k besedě na téma „Starosti starostů se stromy“.