V Jihlavě závodili arboristé, mistři ve stromolezení

Jihlava - Na Vysočinu se dnes sjelo 25 arboristů z celého Česka, aby se zúčastnili mistrovství republiky ve stromolezení. Soutěžili v pěti disciplínách - práci v koruně stromu, záchraně zraněného lezce, instalaci lana do koruny stromu, rychlostním výstupu po větvích a jištěném šplhu. Šampionem se letos stal Jiří Kořínek z Vysoké u Mělníka před Tomášem Gutem a Tomášem Hupačem. Soutěžní zápolení sledovalo celý den několik stovek diváků. Na všechny disciplíny dohlíželi porotci, kteří měří čas i provedení. Stromolezci nesměli strom poničit ani polámat. Na Vysočině zůstanou až do středy, v příštích dnech budou učit starosty obcí v regionu, jak se o stromy starat.

Na vítěznou trojici navíc čeká cesta na mistrovství Evropy, kde budou reprezentovat českou dovednost v práci na stromech.

Nejenom vítězové, ale docela všichni závodníci jsou podle Světlany Vávrové z pořádající Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu ve svém oboru experty, jsou držiteli certifikátů na různých úrovních: „Musí být schopni odhadnout, co řez na stromě způsobí, musí znát fyziologii stromu, fytopatologii, dřevokazné houby - je to komplexní obor. Neznamená to jen vylézt na strom a něco tam uříznout.“

Každá disciplína má podle ní svá úskalí, všechny vycházejí z každodenní práce stromolezců. „Závodníci nijak speciálně netrénují, místo toho každý den pracují,“ uvedla Vávrová. Snad jen jištěný šplh po laně si prý vyžaduje trochu tréninku.

Video Reportáž Blanky Poulové
video

Reportáž Blanky Poulové

V USA se závodí ve stromolezení od 70. let

Tradice stromolezení vznikla původně v USA, kde se závody konají již od roku 1976. Postupem času se rozšířila do celého světa. Smyslem těchto utkání je zlepšit a rozvíjet praktiky bezpečného lezení, stejně jako zdokonalit lezecké techniky. Mají také zpopularizovat a přiblížit veřejnosti práci stromolezců.

Šampionát ve stromolezení doplnil bohatý doprovodný program pro děti i dospělé. V letním kině zazněl rockový koncert. Na akci začátkem příštího týdne naváže národní arboristická konference Strom pro život - život pro strom, která je zaměřena především na sídelní zeleň. Odborné přednášky si budou moci zájemci vyslechnout 22. a 23. srpna v jihlavském kině Dukla. Ve středu 24. srpna se na jihlavské radnici sejdou starostové obcí k besedě na téma „Starosti starostů se stromy“.