Polovina jihočeských přejezdů vykazuje vážné nedostatky

Praha – Dvouměsíční kontrola jihočeských přejezdů končí. Podle výsledků má polovina z nich vážné nedostatky, mezi kterými figuruje nepřehlednost křížení silnic a železnic kvůli přerostlé vegetaci. Problémy budou odstraňovat hlavně silničáři. Železniční dopravci jsou výsledky zaskočeni.

Na jihočeských tratích je přes tisíc přejezdů, z nichž je většina zabezpečena pouze výstražnými kříži. Jedná se hlavně o křížení železnice a místních či účelových cest. Kontroloři jich prověřili zhruba čtvrtinu, hlavní důraz kladli na viditelnost svislých dopravních značek a rozhledové podmínky řidičů silničních vozidel.

Silničáři se snaží nedostatky postupně odstraňovat. Kontroloři oznámili, že například 117 označení přejezdu nebylo vůbec vidět kvůli přerostlé vegetaci. Rozhledu též mohou bránit budovy či nevhodně postavené ploty, terénní nerovnosti na pozemcích soukromých osob a podobně. Přesto se bude odbor dopravy na jednáních s vlastníky pozemků kolem přejezdů snažit o odstranění nedostatků.

Problémy ale nemusí způsobovat jen přerostlá vegetace. Například na Ústecku železničáři pravidelně řeší krádeže kabelů od zabezpečovacího zařízení. To může způsobit nefunkčnost světelné signalizace a závor. I z tohoto důvodu by se řidiči neměli při vjezdu na přejezd slepě spoléhat na zabezpečovací zařízení a měli by kontrolovat poměry na trati a přejezdu vizuálně.

Poslední podobný případ řešili zaměstnanci Správy železniční dopravní cesty v Bohosudově u Teplic, kde neznámí sběrači kovů přesekli kabel zabezpečovacího zařízení. Přejezd přes frekventovanou dvoukolejnou trať z Ústí nad Labem do Chebu tak byl bez funkčních závor a signalizačního zařízení. Jen náhodou se nikomu nic nestalo.

Podle mluvčího Drážní inspekce Martina Drápala se letos v celém Česku stalo na železničních přejezdech již více než sto nehod, na Jihočeský kraj jich vychází dvě desítky. Zemřeli při nich tři lidé.