Vybírání vstupného na Horní můstek na Macoše ve čtvrtek skončí

Blansko – Už jen dnes a zítra zaplatí lidé za průchod na Horní můstek vstupné, pak už bude přístup zdarma. Správa Chráněné krajinné oblasti Moravský kras se na tom po dlouhých jednáních konečně dohodla s vedením obce Vilémovice, které můstek a dno propasti pronajímá už několik let podnikateli Jiřímu Tichopádovi. Ten poplatky vybíral celou letní sezonu. Ochranáři a vedení obce se dohodli, že Vilémovice už podnikateli pozemky pronajímat nebudou a vybírání vstupného skončí. Na oplátku chtějí ochranáři obci pomoci s tím, aby do pokladny plynuly nějaké zisky z turistického ruchu.

 

Řešení spočívá v zavedení drobného příplatku na vstupenkách do jeskyní a parkovištích v krasu. Ten by měl být určen výhradně radnicím, na jejichž katastrech známé přírodní lokality krasu leží. Radnice, které nemají z turismu nic, by tak získaly peníze na úklid v okolí jeskyní. Tato změna se netýká jen Vilémovic. V Moravském krasu je pět veřejnosti zpřístupněných jeskyní. Drobné do radničních pokladen by zavedením poplatků měly získat i Blansko, Vavřinec, Sloup, Ostrov u Macochy a Březina. Příplatek by se na každém lístku mohl pohybovat ve výši od pěti do deseti korun.

O zrušení vybírání vstupného Tichopáda opakovaně žádali ochranáři, turisti i krajský úřad

Podnikatel Tichopád si cestu i celé dno propasti za částku 100 tisíc korun ročně od Vilémovic pronajímá už několik let. A i když samotný můstek patří státu, museli zájemci o pohled na dno Macochy projít po pronajaté cestě, na níž Tichopád peníze vybíral. Léta se jeho podnikání bránili ochranáři ze Správy jeskyní Moravského krasu, ale marně.

Nepomohlo ani to, že do celé věci před časem zasáhl i krajský úřad. Vydal jasné stanovisko, že silnice, kterou obec podnikateli pronajímá, je účelovou komunikací, a nikdo ji tedy nemůže ničím blokovat. Tichopád nařízení obešel tím, že si nechal nově vyměřit místo pro vybírání peněz. Tvrdil totiž, že kraj mylně považuje pozemek za komunikaci.

Video Vedoucí Chráněné krajinné oblasti Moravský kras Leoš Štefka o dohodě
video

Vedoucí Chráněné krajinné oblasti Moravský kras Leoš Štefka o dohodě

Vyřešení situace patrně napomohla aktivita Správy CHKO Moravský kras, která se do sporu před časem vložila. Ochranáři upozornili Tichopáda na to, že pozemek je součástí přírodní rezervace Vývěry Punkvy, kde je poskytování služeb, tedy podnikání, zakázáno. Tichopádovi tak hrozilo správní řízení a pokuta.

Ochranáři také upozorňovali na to, že lidé se snažili vyhnout místu, kde se vybíralo vstupné, tím, že si vyšlapávali nové cestičky vedoucí k můstku. Podle ochranářů hrozilo, že se někdo z návštěvníků z nezpevněného srázu Macochy zřítí a vážně se zraní, nebo dokonce zaplatí životem. Pěšina vznikla například na skalisko Desatero nad propastí. Vyšlapávání pěšin způsobilo škody i chráněným zvířatům a rostlinám, které pod můstkem rostou. Lidé je totiž udusávali.

Můstek vznikl před 133 lety. Byl celoročně volně přístupný. Je v majetku státu, který jej před pěti lety za půl milionu korun opravil. Vilémovice si před 60 lety vydělaly vybíráním vstupného z můstku na plynofikaci obce. Pak přestaly peníze vybírat. Dlouhodobou snahou obce po roce 1989 je opět získat finanční podíl z turistického ruchu v Moravském krasu.