Hnojový dům – z hnoje vzniklo muzeum kuriozit a hned dvakrát

Jizerka (Jablonecko) - V horské chalupě v Jizerských horách pod názvem Hnojový dům se dlouhá léta skrýval podivuhodný svět kuriózních exponátů. Hnojový dům (německy Misthaus) je původem dřevěná horská chalupa, kterou naleznete v osadě Jizerka v Jizerských horách. Hnojový dům je pupeční šňůrou spojen se jménem dobrodruha Gustava Ginzela. Právě on udělal z ruiny muzeum kuriozit, které se stalo jednou z nejvyhledávanějších turistických atrakcí v této oblasti. Vše ale musel budovat dvakrát, 24. srpna 1995, kvůli nedopalku z cigarety Hnojový dům vyhořel, ale díky Ginzelovi a dobrovolníkům je muzeum stále na svém místě.   

Světoběžník, dobrodruh a svérázný vypravěč Gustav Ginzel tu vystavoval například stereozáchod, na kterém mohou vykonávat potřebu dva lidi současně, posmrtně zkříženého zajíce se srncem, kolektivní past na šest myší, hodiny, které jdou pozpátku, anebo prošlápnutý kbelík ze Sibiře. 

Typická dřevěná chalupa s černým nátěrem a vysokou střechou dostala skutečně název podle hnoje. Postavena byla na přelomu17. a 18. století a nejprve sloužila jako běžné obydlí. Po kolektivizaci ale zemědělci zde ustájili stádo krav a dům se změnil ve skladiště hnoje. Cestovatel Ginzel polorozpadlou chalupu koupil v roce 1964 za 345 korun. Vyčistil ji a místo hnoje zde začala vznikat sbírka exponátů a kuriozit, kterou plnil z části sám a z části mu pomáhali jeho kamarádi horolezci a fotografové. V roce 1995 dům kvůli nedopalku z cigarety vyhořel právě v době, kdy byl jeho majitel v Austrálii. Spolu s chalupou shořelo i celé majitelovo muzeum kuriozit. Po svém návratu Gustav Ginzel zastřešil bývalou kamennou stáj – jedinou část stavení, která nepodlehla ohni, ubytoval se tam, přečkal v ní jizerskou zimu a později začal znovu budovat nový dům. Zanedlouho díky pomoci dobrovolníků (i zahraničních) stál opět nový Hnojový dům - Misthaus i s novými exponáty v muzeu kuriozit. 

Ginzel ho sice znovu opravil, postupně jej ale pro veřejnost uzavřel. Gustav Ginzel zemřel 28. listopadu 2008.