Starostové na Šluknovsku mají desatero požadavků pro bezpečnost

Rumburk – V Rumburku dnes proběhla jednání starostů měst a obcí Šluknovského výběžku se zástupci ministerstva vnitra, ředitelem odboru bezpečnostní politiky Martinem Linhartem a ředitelkou odboru prevence kriminality Jitkou Gjuričovou. Řešila se vyostřená situace v regionu, která vychází zejména z tamní kriminality a etnických konfliktů. Starostové se po tříhodinovém jednání shodli na tzv. „desateru“.

Mezi hlavní body jednání patřily požadavky měst a obcí, aby se v oblasti nesnižovaly počty policistů, došlo ke spravedlivějšímu rozdělení financí, které by se využily na zvýšení zaměstnanosti v lokalitě. Jednající se shodli, že mají zájem na tom, aby byla schválena novela loterijního zákona, novela o odpadech, a také na podpoře vzniku centrálního registru přestupků. „Občané samozřejmě chtějí okamžité řešení,“ tvrdí starostka Šluknova Eva Džumanová.

Debata se týkala mimo jiné i sociálních dávek a jejich rozdělování a také režimu veřejně prospěšných prací. Starostové zároveň žádali, aby jim ministerstvo vnitra okamžitě pomohlo řešit drogovou scénu a pouliční kriminalitu v oblasti. V souvislosti s tím požadovali, aby se zvýšila vymahatelnost práva, rychleji se řešily přestupky a viníci byli vždy co nejdříve potrestáni.

Zástupci ministerstva vnitra místním samosprávám vyšli vstříc a přislíbili, že policejní posily zůstanou na Šluknovsku, dokud bude třeba. Ani počty hlídek příslušníků by se prý neměli snižovat. „Domnívám se, že to téměř s jistotou můžeme zaručit,“ prohlásil Martin Linhart.

Video Nepokoje na Šluknovsku tématem Událostí, komentářů
video

Nepokoje na Šluknovsku tématem Událostí, komentářů

Nepokoje na Šluknovsku tématem Událostí, komentářů

UK: 02.09.2011

Reportáže Jana Stuchlíka a Ley Surovcové

Brífink po jednání starostů na Šluknovsku

Na závěr starosta Rumburka a senátor Jaroslav Sykáček vyzval premiéra, aby se nebál a přijel osobně na Šluknovsko, kde by se detailněji mohl seznámit s místními problémy. Ředitelka odboru prevence kriminality Jitka Gjuričová pak navrhla zavedení projektu, který by měl pomoci v boji s kriminalitou. „Chtěli bychom nastartovat projekt Úsvit, který je zaměřen na zlepšení bezpečnosti v rámci sociálně vyloučených lokalit a také kolem nich.“ 

Stojí za problémy v regionu drogy?

Obyvatelé Rumburku jsou přesvědčeni, že za nynější sociální nepokoje mohou drogy. Kriminalita se v našem regionu zvýšila, když se sem přistěhovali narkomani, soudí místní. Narkotika se totiž v této lokalitě dají sehnat v podstatě na každém rohu, o Rumbursku se tudíž mluví jako o drogovém ráji. Policejní kontroly jsou přitom minimální.

2Statistiky radnice dávají Rumburským částečně za pravdu. Kriminalita se ve městě sice zvýšila, v roce 2009 se zde řešilo na 580 případů, zatímco jen v posledním půlroce to byly čtyři stovky, drogové trestné činy však policisté zaznamenali pouze dva.


  Problémy v této oblasti jsou dlouhodobého charakteru. Podle místostarosty Rumburka se dá hovořit o problému posledních dvaceti let. Kdyby se situace dále neřešila, důsledkem by mohl být odliv investorů a migrace lidí. Slušnější by odcházeli a přicházeli by další „nepřizpůsobiví“."