Sanace skládky v Zásmukách si vyžádá 50–100 milionů

Zásmuky – V Zásmukách na Kolínsku chtějí odstranit staré ekologické zátěže v lokalitě bývalé skládky Vlčí důl. Náklady na sanaci celého území si vyžádají 50 až 100 milionů korun. Město se prostředky pokusí získat z Evropské unie. Pokud město se žádostí o dotaci uspěje, unie uhradí 90 procent nákladů. Proto už Zásmuky požádaly Středočeský kraj o příspěvek na zbývajících deset procent z krajského havarijního fondu.

„V havarijním fondu máme ročně deset milionů, tuto částku budeme schopni dát, samozřejmě bychom ale byli raději, kdyby částka byla nižší,“ uvedl náměstek hejtmana pro životní prostředí Miloš Petera. Pokud by ale kraj nakonec peníze v rozpočtu nenašel, byl by to pro město problém. Potřebná spoluúčast pro radnici totiž znamená polovinu ročního rozpočtu. 

V katastru města se nachází bývalá skládka odpadů z výroby syntetického ethylvanilinu, který naposledy produkoval státní podnik Arovanillon Zásmuky. Tento výrobce však v roce 1996 zanikl a následní vlastníci pak již získávali majetek bývalého státního podniku bez závazků ke skládce Vlčí důl. V současnosti fenolové a ropné výluhy z opuštěné skládky volně vytékají na terén a zamořují okolní pozemky i přilehlý vodní tok.

Míst poznamenaných z minula prohřešky vůči životnímu prostředí je ve středních Čechách řada. Bývalé vojenské prostory, průmyslové areály a skládky dodnes nesou následky nevhodného skladování nebezpečných látek či neekologické výroby. Ropnými látkami a pesticidy jsou zamořeny spodní vody. Kraj finančně přispívá obcím a městům, jež se snaží o nápravu. „Máme zájem o to, aby se tato bolavá místa ve středních Čechách odstraňovala,“ dodal náměstek.

Video Reportáž Lucie Komňacké
video

Reportáž Lucie Komňacké