Charitě na Vysočině chybí dobrovolníci

Vysočina – Největší poptávka po dobrovolnících, kteří by pracovali pro charitu na Vysočině, je mezi studenty, ale také mezi seniory. Ti se u nás nehlásí vůbec, přestože v zahraničí je dobrovolnictví seniorů běžné. Dobrovolníků z řad studentů ubývá také kvůli tomu, že ti, co pomáhali při studiích, po jejich skončení opouštějí Jihlavu a nové zájemce charita jen těžko hledá.

Jihlavské Káčko je zařízení, které poskytuje sociální služby drogově závislým. Zuzana Šteflová začínala jako dobrovolnice. Zkušenosti pak využila při studiu speciální pedagogiky pro dospělé. Jenže dobrovolníků, jako je ona, je málo. V současné době pracuje v K-centru pět lidí, minimálně další čtyři by nutně potřebovali.

Základní kritériem je věk od 20 let. „Druhé kritérium je komunikativnost, aby se člověk nebál mluvit, a třetí podmínkou je to, aby neměl předsudky vůči našim klientům,“ dodal vedoucí K-centra Jihlava Michal Matula. Klub Klubíčko je další dobrovolnické zařízení. Věnuje se rodinám s dětmi od 3 do 6 let, které jsou ohroženy sociálním vyloučením. Tady pracují jen dvě dobrovolnice.

Oblastní charita má nedostatek dobrovolníků i z řad seniorů. Ti by pomáhali například v nemocnicích jako společníci dlouhodobě nemocným pacientům.

Video Reportáž Blanky Poulové
video

Reportáž Blanky Poulové