Sousedské spory o mříž v potoce skončily zatopením chaty

Plzeň – Vladimír Bělohubý má v plzeňské části Lhota chatu. Přes jeho pozemek ale zároveň teče potok. I když nevypadá nebezpečně, přesto může napáchat škodu. Soused pana Bělohubého Josef Kunc si totiž dal do koryta potoka mříž. Prý aby oddělil pozemky a zabránil naplavování nečistot. Jenže přišel přívalový déšť, mříž se ucpala a chata pana Bělohubého skončila pod vodou.

Kvůli mříži se sousedi dostali do sporu už dříve. Panu Bělohubému se mříž nezamlouvala – neustále musel čistit naplaveniny, které na ní zůstaly. „Chtěl si uchránit svůj vlastní pozemek, aby se mu tam prý nezanášelo bláto. U nás se bláto zanášet mohlo,“ komentuje to trpce.

Sousedské spory řešila už v loňském roce starostka Lhoty Zdeňka Hončarová. Pana Kunce upozornila, že mříž v korytě je v rozporu s vodním zákonem. „Občany jsme upozornili na to, že pokud dojde k nějakým škodám, budou je muset uhradit,“ uvedla starostka. K veškerým zásahům do koryt vodních toků je totiž nutné mít povolení vodoprávního úřadu.

Včerejší přívalový déšť pak znamenal jediné – naplaveniny na mříži ucpaly koryto potoka a pozemek se ocitl pod vodou. „Uklízeli jsme 12 hodin,“ uvedl pan Bělohubý. I přes způsobené škody odmítal pan Kunc mříž z koryta odstranit, nakonec tak učinil. S Českou televizí se ale bavit nechtěl. Odpovědnost za vytopenou chatu pana Bělohubého odmítá. Případ tak bude nejspíš posuzovat odbor životního prostředí plzeňského magistrátu.

Mříž na potoce má i několik jiných lidí. Starostka je proto vyzve, aby mříže odstranili.

Video Reportáž Mirky Vildové
video

Reportáž Mirky Vildové