Sokoli v Českém Švýcarsku vyseděli 21 mláďat

Krásná Lípa - Sokoli stěhovaví letos v oblasti Českého Švýcarska vyseděli 21 mláďat. Ptáci hnízdili na deseti místech, sedm párů vyvedlo mladé. České Švýcarsko tak má největší populaci sokolů stěhovavých v Česku. Sokoly stěhovavé v této lokalitě člověk v 70. letech minulého století nejprve vyhubil, po několika desetiletích ale ochránci přírody tyto ptáky začali znovu vypouštět do přírody.

Zdroj: Správa Národního parku České Švýcarsko

„Hnízdění měla šanci na úspěch také díky dočasným uzavírkám hnízdních lokalit. Toto opatření chrání ptáky před rušením ze strany člověka v době, kdy jsou obzvláště citliví. I zdánlivě drobné vyrušení může mít fatální následky v podobě zastydlých vajec nebo mláďat uhynulých hlady,“ vysvětlil ředitel správy národního parku Pavel Benda.

Z deseti hnízdících párů se sedmi podařilo vysedět mláďata, jeden pár ještě podle správy parku nedosáhl pohlavní zralosti a dvě hnízdění byla patrně z přirozených příčin neúspěšná. Mláďata se kroužkují, a tak správa parku ví, že sokoli z Českého Švýcarska hnízdí například v polských Górach Stolowych, v Žitavských horách v Sasku, ale i na severu Itálie.

pouze jednorázové použití! tzn. již více nepoužívejte :-)
Zdroj: Správa Národního parku České Švýcarsko

Správa Národního parku České Švýcarsko pracuje také na projektu návratu lososů obecných a střevle potoční do českých řek. Připravuje také programy návratu tetřeva hlušce nebo jeřábka lesního. Z rostlinné říše se pak zaměstnanci parku snaží do přírody vracet jedli bělokorou nebo třešeň ptačí.