Klášter v Teplé se dočkal rekonstrukce

Teplá - Klášter v Teplé na Karlovarsku se po dvaceti letech dočkal prvních zásadních oprav. Premonstráti dostali národní památku ve velmi špatném stavu, podařilo se jim teď ale sehnat půlmiliardovou dotaci z Evropské unie. Po úvodním archeologickém průzkumu se teď začíná s rekonstrukcí základů jižního křídla kláštera a s odvodněním, které je největším problémem současného stavu. Průzkum také zjistil některé nové, překvapivé poznatky, které ovlivní i rekonstrukci. Opravy kláštera skončí v roce 2014 a nijak neomezí jeho prohlídky.

Podle administrátora kláštera Augustina Kováčika tak po 20 letech od opětovného převzetí kláštera řádem premonstrátů začíná jeho zásadní oprava. Dosud byly záchranné a rekonstrukční práce na klášteře dělány jen postupně a zejména díky práci a zdrojům řádu. „Klášter byl v žalostném stavu. Nyní se mu začne navracet původní krása,“ uvedl Kováčik.

Klášter původně pochází z druhé poloviny 12. století. Později byl ale několikrát přestavován a rozšiřován. Dosavadní přesvědčení, že klášter stojí na dřevěných pilotech, ale archeologické průzkumy v posledních dvou letech nepotvrdily. Zjistily naopak, že základy stojí až na skále. I to bude podstatné pro způsob rekonstrukce.

Současné archeologické sondy jsou zároveň začátkem prací na odvodnění kláštera. Právě voda, která se při každém větším dešti v základech hromadila, byla pro objekt největší hrozbou. Původní štolový systém odvodnění byl zničen a z větší části zasypán. Pokud by před 20 lety nezačaly práce na záchraně kláštera, dnes by tak zřejmě už podlehl postupné devastaci.

Obnova kláštera premonstrátů v Teplé bude hrazena z Integrovaného operačního programu ministerstva kultury, který na ni dá téměř 500 milionů korun. Jak zdůraznil manažer programu Václav Maršík, nepůjde přitom jen o stavební obnovu, ale také o to, aby klášter dostal kulturní a vzdělávací náplň. Po rekonstrukci by měl sloužit pro kulturní akce, výukové dílny pro umělecké školy a mít řadu dalších aktivit, které by zajistily, aby byl soběstačný z hlediska nákladů na provoz. Práce na obnově kláštera budou trvat do roku 2014, nebo do první poloviny roku 2015.

Video Reportáž Marka Štětiny
video

Reportáž Marka Štětiny