Římovská přehrada prošla kontrolou

Římov – Jen výjimečně se uzavírá přítok do štoly, ve které běžně proudí pitná voda z Římovské přehrady do poloviny jihočeských domácností. Od roku 1978, kdy se tento přivaděč začal používat, je bez vody teprve potřetí. Důvodem je jeho podrobná kontrola. Exkluzivně u ní byla i kamera České televize.

Vstup je úzký. Pak už ale člověk ve štole, která je obvykle plná vody, nemá s pohybem problém. Začíná ve Straňanech a končí po kilometru, v úpravně vody v Plavu. „Štola je tlaková a protéká tudy 1 100 litrů za vteřinu. Je to betonová a ocelová výztuž,“ informoval František Rytíř z Jihočeské vodárenské společnosti.

Kvalita stěn je hlavní částí dnešní podrobné kontroly. Pavel Drahovzal z technického a bezpečnostního dozoru prozradil, že kontrola probíhá pomocí ultrazvukového měření a evidencí průsaků a poškození. Měří se také pevnost betonu v tlaku. Přestože na několika místech prosakuje voda, je štola podle kontrolorů v dobrém stavu.

Video Reportáž Kristiny Vrkočové
video

Reportáž Kristiny Vrkočové

Lidská noha sem vstoupí jen výjimečně. Vypuštění a zajištění náhradního zdroje je složité a představuje i úplnou změnu technologie, kterou se voda upravuje. Bezprostředně potom, co štáb ČT tunel opustil, začal se znovu napouštět. Plný by měl být přibližně ve dvě hodiny v noci. Pak začne zásobovat jihočeské kohoutky množstvím vody, které odpovídá běžnému průtoku v řece Malši.

František Rytíř dodává, že kdyby všichni chtěli kupovat vodu balenou, muselo by každý den vyjet z úpravny vody zhruba 2 200 kamionů. Štola zásobuje vodou asi 350 tisíc jihočeských obyvatel. Ani během odstávky o ni nepřišli. Jen do úpravny neproudila z Římovské přehrady, ale právě z řeky Malše.