Plzeňská práva jsou připravena na další rok

Plzeň – Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni je připravena na další akademický rok. Fakulta oznámila ministerstvu školství, že má k dispozici dostatek kantorů i garantů oborů. Zda výuka skutečně začne, ale není jisté. Akreditační komise totiž v červnu ministerstvu navrhla zrušení nebo omezení výuky některých oborů na právnické fakultě. Jedním z hlavních faktorů v rozhodování úřadu bude však právě personální situace na škole. Jejím životem vážně otřáslo loňské odhalení praktik tehdejšího vedení, které podivným způsobem přijímalo některé studenty a stejně podivně je potom nechávalo absolvovat. Následovaly personální otřesy, naposledy letos v létě odešlo z fakulty 29 akademiků, kteří nesouhlasili s jejím směřováním.

Děkan plzeňské právnické fakulty Květoslav Růžička dnes oznámil, že není potřeba obávat se, že škola nenajde dost lidí k zajištění výuky. Má k dispozici potřebný počet akademiků a garanty většiny oborů, podepisuje pracovní smlouvy a během října a listopadu přijme ještě další docenty a profesory. „Zcela zajištěni jsou vyučující na semináře, došlo také k náhradě na pozicích profesorů a docentů v oborech, které ke konci srpna opustilo 29 akademiků,“ uvedla mluvčí Západočeské univerzity Kamila Kvapilová.

Plzeňská práva nyní mají 112 pedagogů, z nich je deset profesorů a devět docentů, na tzv. přepočítané úvazky potom 6,6 profesora a 6,3 docenta. Během měsíce by mělo přibýt dalších sedmnáct kantorů, z nich tři mají být docenti a jeden profesor. „Podle vyhodnocení výběrových řízení je řádně zajištěna výuka nejen v magisterském studijním programu, ale i pro rigorózní řízení a doktorský program ve třech oborech,“ zdůraznil děkan Růžička. Problematická zůstává situace na oboru správní právo, který je zatím bez garanta. Fakulta by ho ale chtěla do října sehnat.

Zatím poslední posily přijala fakulta 1. září. Pět nových kantorů bude přednášet trestní právo, rodinné právo a právo životního prostředí.