Karvinská knihovna láká na výstavu věnovanou Gustavu Morcinkovi

Karviná - Už jenom do konce září lze v karvinské knihovně navštívit výstavu věnovanou 120. výročí narození slezského spisovatele Gustava Morcinka. Na podzim je v rámci morcinkovského roku připraveno ještě několik dalších akcí. Například velký koncert věnovaný tomuto spisovateli. V říjnu pak v Karviné proběhne vědecká konference i čtenářská soutěž pro mládež z polských škol, která bude na podkladu knížek Gustava Morcinka. Nebude chybět ani výtvarná soutěž pořádaná fryštátskou základní školou.

Návštěvníci výstavy v karvinské knihovně na ní mohou, podle vedoucí polského oddělení Regionální knihovny v Karviné Heleny Legowicz, vidět mnoho zajímavých a unikátních exponátů pocházejících především ze sbírek Muzea Gustava Morcinka ve Skočově a také Střediska dokumentace Kongresu Poláků, státních archivů i privátních sbírek: „Výstava nese název Návrat ke kořenům, čili chtěli bychom Morcinka prezentovat takového, jaký byl tady v Karviné. A jsou tady nejen dokumenty z jeho života, kopie fotografií, ale také fotografie Karviné z té doby, kdy tady Morcinek žil.“

„Můžete tady vidět mimo jiné rodný dům spisovatele v Žabkově, snímky škol, do kterých chodil, Sdružení práce v Karviné, kde byl knihovníkem a hrál v divadelních představeních, spolu se snímkem šachty, kde pracoval,“ doplňuje výčet Marian Steffek, vedoucí Střediska dokumentace Kongresu Poláků. Gustaw Morcinek byl učitelem ve Skočově, funkcionářem Národní rady Těšínského knížectví a v 50. letech poslancem polského Sejmu. Přede vším však byl spisovatelem.

„Existuje mnoho různých obalů knih Gustava Morcinka, nejen polských, ale i překladů do různých jazyků. Myslím, že stojí za to navštívit tuto výstavu, protože Gustav Morcinek je trochu zapomenutý. Konkrétně věříme, že výstavu navštíví třeba školy,“ říká Helena Legowicz.

Video Reportáž
video

Reportáž

I když nejznámější díla jako jsou Lysek z paluby Idy anebo Černá Julka už nejsou součástí školních osnov, organizátoři Roku Gustawa Morcinka na Těšínsku se podle Zygmunta Stopy snaží nalákat především mládež, aby si je přečetla. „Chceme, aby se jeho popis krásné Slezské země, charakteru Slezanů i znalost hornického stavu dostaly do povědomí především mladé generace,“ řekl.

Polská verze   

Już tylko do końca września można zwiedzać w bibliotece karwińskiej wystawę poświęconą 120 rocznicy urodzin śląskiego pisarza Gustawa Morcinka. Jak mówi kierowniczka oddziału polskiego Biblioteki Regionalnej w Karwinie Helena Legowicz wystawa zawiera wiele ciekawych i unikatowych eksponatów pochodzących przede wszystkim z Muzeum Gustawa Morcinka w Skoczowie i Ośrodka Dokumentacji Kongresu Polaków, archiwów państwowych i zbiorów prywatnych: „Wystawa ma nazwę Powrót do korzeni, czyli chcielibyśmy Morcinka zaprezentować takim, jaki był tu w Karwinie. A znajdują się tu nie tylko dokumenty dotyczące jego życia, a więc świadectwo urodzenia, kopie fotografii ale także fotografie ówczesnej Karwiny.“

„Można tu zobaczyć między innymi rodzinny dom pisarza w Żabkowie, fotografie szkół, do których uczęszczał, Stowarzyszenie Praca w Karwinie, w której był bibliotekarzem i grywał w przedstawieniach teatralnych, a także fotografię kopalni, w której pracował.“ - dopełnia Marian Steffek, kierownik Ośrodka Dokumentacji Kongresu Polaków. Gustaw Morcinek był nauczycielem w Skoczowie, funkcjonariuszem Rady Narodowej Księstwa Cieszyńskiego, a w latach 50. posłem do  Sejmu. Jednak przede wszystkim był pisarzem.

„Jest wiele różnych okładek książek Gustawa Morcinka“ - wyjaśnia Helena Legowicz. „Nie tylko polskich, ale i tłumaczeń na różne języki. Wydaje mi się, że warto zwiedzić tę wystawę dlatego, że Gustaw Morcinek jest trochę zapomniany. Szczególnie liczymy na to, że odwiedzą naszą wystawę szkoły.“

Foto z reportáže
Foto z reportáže

 

I choć najbardziej znane utwory pisarza, jak Łysek z pokładu Idy czy Czarna Julka, których akcja rozgrywa się właśnie w karwińskim zagłębiu, nie figurują już w spisie szkolnych lektur obowiązkowych, organizatorzy ogłoszonego na Zaolziu Roku Morcinka starają się zachęcić szczególnie młodzież do ich przeczytania.  „Chcemy, by jego opis pięknej ziemi śląskiej, charakteru Ślązaków i znajomość stanu górniczego stały się udziałem przede wszystkim młodej generacji.”

W ramach Roku Morcinka na jesień zaplanowano jeszcze w parę akcji. Na przykład wielki koncert poświęcony Gustawowi Morcinkowi. W październiku w Karwinie przebiegnie wielka konferencja naukowa i konkurs czytelniczy dla młodzieży z polskich szkół. Nie zabraknie ani konkursu plastycznego, którego organizatorem będzie PSP w Karwinie-Frysztacie.