Začíná rekonstrukce trati Praha–Lysá

Praha – Správa železniční dopravní cesty oficiálně zahájila rekonstrukci trati z Prahy do Lysé nad Labem, po které kromě regionálních vlaků jezdí i rychlíky do Hradce Králové. V blízké budoucnosti by dokonce mělo jít o jeden z nejvýznamnějších tahů v Česku, protože železniční správa připravuje rekonstrukci tříkolejné trati z Běchovic do Úval, část vlaků proto bude jezdit odklonem právě přes Lysou.

Optimalizace dráhy z Prahy do Lysé nad Labem má zvýšit propustnost trati a současně zvýšit bezpečnost cestujících ve vlacích i na nádražích. Stanice se proto dočkají úprav, práce už začaly v Horních Počernicích. „V prostoru stávající koleje číslo čtyři vzniknou nová ostrovní nástupiště,“ přiblížil pověřený ředitel SŽDC Pavel Habarta.

Lepší zabezpečení bude na vysočanském nádraží i v celém úseku do Čelákovic. Mezi Čelákovicemi a Horními Počernicemi má podle ředitele společnosti AŽD Zdeňka Chrdle vzniknout jednosměrné automatické hradlo. „V úsecích Praha Horní Počernice–odbočka Skály, odbočka Skály–Praha Satalice a odbočka Skály–Praha Vysočany bude obousměrné automatické hradlo,“ doplnil ředitel firmy, která dodává zabezpečení pro železnici v řadě zemí světa. Mezi vysočanským nádražím a odbočkou Skály, kde se od trati do Lysé odpojuje jednokolejka na Mladou Boleslav a Turnov, dosadí SŽDC na důležité výhybky vyhřívání, které by mělo bránit jejich zamrznutí.

Trať z Lysé nad Labem do Prahy vznikla v 70. letech 19. století jako odbočka od tahu Kolín–Mělník–Ústí nad Labem. Později byla zdvoukolejněna, elektrizována a uváděna jako součást trati Praha–Velký Osek–Hradec Králové. Dnes tudy jezdí rychlíky Praha–Hradec Králové a regionální linky z Prahy přes Nymburk do Kolína a z Prahy do Milovic.