Vyhlášení chráněného území u Náchoda straší radnici

Náchod – Někteří podnikatelé z Náchoda se obávají chystaného vyhlášení zvláště chráněného území na okraji města. Také vedení radnice, která k němu kdysi dala souhlas, nezůstává v klidu. Vznik takové přírodní památky by znamenal konec všech plánovaných investic na těchto pozemcích, s nimiž při jejich koupi počítalo i město. Dnes vedení tvrdí, že tehdy nemělo dost informací.

Pozemky nedaleko chátrajících lázní v Bělovsi náchodská radnice koupila v roce 2007 za šestnáct milionů korun. Tehdy měla v úmyslu postavit na nich v budoucnu kromě jiného nové lázně. Jenže už tři roky před koupením pozemků město souhlasilo s tím, aby se i tato lokalita stala součástí zvláště chráněného území Natura 2000. „V případě, že tu bude aplikována Natura tak, jak je dnes předepsána, mám obavy, že pozemek nebude k ničemu, protože se tu nebude dát postavit ani psí bouda,“ tvrdí náchodský starosta Jan Birke (ČSSD), který spolu s dalšími zastupiteli hlasoval pro koupi pozemků. Podle jeho slov nebyl tehdy „bývalými kompetentními lidmi informován o tom, že by pozemky byly v Natuře 2000.“

Bývalý místostarosta Náchoda Jaroslav Pohulán ale upozorňuje, že si to měl sám zjistit: „Povinností každého jednotlivého zastupitele je informace si opatřit. Pokud si dnes někdo stěžuje, že tak neučinil, pak je to jeho chyba.“ Sám se znehodnocení pozemků neobává. 

Video Reportáž Přemysla Šrámka
video

Reportáž Přemysla Šrámka

Vyhlášení zvláště chráněného území připravuje Královéhradecký kraj, podle kterého začlenění do soustavy Natura 2000 vyplývá z nařízení vlády. „Kraj v současné době posuzuje námitky vlastníků dotčených pozemků. Není vyloučeno, že podmínky ochrany přírodní památky budou upraveny tak, aby této lokalitě nebylo bráněno v jejím dalším rozvoji,“ dodal krajský mluvčí Jiří Hošna.