Nemocnici v Sušici trápí dluhy, pomoc čeká od okolních obcí

Klatovy - Městskou nemocnici v Sušici by měly pomoci spolufinancovat i okolní obce a kraj. Audit mimo jiné prokázal, že zhruba dvě třetiny pacientů pocházejí právě z ostatních měst. Při současném úhradovém systému zdravotnické péče a poté, co se v příštím roce zprovozní nová nemocnice v Klatovech, by případné krytí ztrát nemusela městská kasa sama unést a vedení Sušice to ani nepřipadá spravedlivé.

Nemocnice v Sušici sice patří mezi nejmenší v Plzeňském kraji, ale jak ukázal nedávno provedený audit, její místo je nezastupitelné. „Nemocnice je významná nejen na území okresu, ale především ve vztahu k podhorské oblasti. Nemocnice poskytuje přes třicet procent zdravotní péče v okrese Klatovy,“ informuje zpracovatel auditu Miloš Suchý. 

Jenže sušická nemocnice, jejíž roční rozpočet je zhruba sto milionů korun, se poslední dva roky dostává do ztrát. Loni to byly tři miliony korun. Letos už se počítá se ztrátou sedmi milionů. Rozpočet nemocnice podle jejího ředitele narušilo navyšování platů zdravotníkům a také systém úhrad zdravotních pojišťoven. „Ve svých rukou máme, za kolik tu péči poskytneme, ale ve svých rukou už nemáme platby,“ vysvětluje ředitel nemocnice Jiří Šedivý. 

Loňskou ztrátu nemocnice, která je obecně prospěšnou společností, dofinancovala ze svých úspor. Podobně by tomu mohlo být i letos. Pokud se ale ztráta bude navyšovat, bude ji muset zaplatit její zakladatel, kterým je město Sušice. „Město Sušice je v této chvíli jediným silným partnerem sušické nemocnice,“ připouští starosta Sušice Petr Mottl.  

Jenže podle provedeného auditu využívá služeb nemocnice jen třetina obyvatel města. Sedmdesát procent pacientů přichází z okolních měst a obcí. Vedení Sušice se proto bude snažit dohodnout formu spolufinancování nejen s Plzeňským krajem, ale i s okolními obcemi. „Chceme, aby se přihlásili k zodpovědnosti za sušickou nemocnici,“ říká Petr Mottl. 

Žádost o příspěvek na provoz nemocnice předloží starosta Sušice okolním obcím a Plzeňskému kraji ještě do konce letošního roku.

Video Reportáž Jana Dvořáka
video

Reportáž Jana Dvořáka