Neberte nám peníze na druhý domov, prosí postižení lidé

Pardubice – Nejisté vyhlídky mají sociální organizace, které pečují o postižené a seniory. Současný systém financování jim nedokáže zaručit dostatek peněz na poskytované služby. Na stávajícím způsobu přidělování dotací od státu a města je do značné míry závislý i Denní stacionář Slunečnice v Pardubicích, kde našly druhý domov desítky hendikepovaných lidí. Nyní se bojí, aby se jejich jediným světem opět nestaly čtyři prázdné stěny.

V Denním stacionáři Slunečnice vytvářejí jeho klienti pozoruhodná díla – obrazy, tkané dekorace nebo malovanou keramiku. „Máme tady ještě tkalcovnu, keramickou dílnu a truhlárnu,“ doplnila klientka stacionáře Romana.

Zdravotně postižené lidi zanechávají ve stacionáři během dne jejich rodiny. Nemusí o ně pečovat a mohou chodit do práce, zatímco klienti stacionáře rozvíjejí své dovednosti. Výsledky jejich práce jsou v těchto dnech k vidění i na výstavě na pardubické radnici. „Je potřeba, aby práce hendikepovaných lidí byla vidět – upozornit na to, že i oni umí různé věci, které kolikrát považujeme za úplně běžné, ale úplně běžné to není,“ zdůraznila Irena Bartošová, která o hendikepované ve stacionáři pečuje.

Video Reportáž Michala Klokočníka
video

Reportáž Michala Klokočníka

Příští rok chce Denní stacionář Slunečnice své služby dále rozšířit. Organizace by chtěla začít pomáhat také seniorům, kteří by se do stacionáře během dne také mohli uchýlit. Jestli se to ale povede, není jisté. Slunečnice nemá jistotu, že bude mít v příštím roce dost peněz na provoz. Kdyby jich bylo málo, nemohl by ani zajistit všechny služby, které klienti dostávají dnes. „Pokud nebudou dostatečné finanční prostředky na nákup materiálů do dílen, aktivity se budou muset omezovat.“

Sociální služby města Pardubic, které stacionář provozují, potřebují na příští rok 150 milionů korun. Přislíbenou mají zatím jenom třetinu, kterou poskytnou dohromady stát a město. „Dvě třetiny předpokládaných nákladů pro rok 2012 musíme pokrýt našimi vlastními zdroji – to znamená úhrady od uživatelů, příspěvek na péči, úhrady od zdravotních pojišťoven a další aktivity,“ uvedl ředitel Sociálních služeb města Pardubic Petr Krejčí.

Co vzniká v tkalcovské dílně?
Co vzniká v tkalcovské dílně?

Pouze pokud se všechny peníze sejdou, budou se moci klienti stacionáře dále chlubit svými díly tak jako nedávno klient Roman: „Tohle bude buď na židli jako podprdelník – s prominutím – anebo kobereček.“