Spor o karoserie - Jak skončí muzeum ve Vysokém Mýtě?

Vysoké Mýto (Pardubicko) – Spor o budoucnost muzea českého karosářství se rozhořel ve Vysokém Mýtě. Expozici, která vzdává hold vysokomýtskému podnikateli Sodomkovi, schraňuje tamní Regionální muzeum, příspěvková organizace Pardubického kraje. Nově se měl inventář karosářství stát součástí připravovaného městského muzea, radnice ale nakonec projekt Regionálního muzea odmítla s tím, že je předražený.

Radnice ve Vysokém Mýtě plánuje přestavět budovy bývalého soudu a věznice ve středu města na infocentrum, výstavní sály a nový muzejní objekt, který by obsahoval i expozici věnovanou historii karosářství. Pod toutéž střechou by měla nalézt sídlo také městská galerie.

Projekt na rekonstrukci historického objektu byl ale podle vedení města předražený, a radnice se proto pokusila najít vlastního provozovatele, kterým by (oproti Regionálnímu muzeu) nebyl Pardubický kraj. „Kraj nemůže být provozovatelem tohoto muzea. Je to budova města a od začátku to byl projekt města,“ argumentuje ředitel Městské galerie Pavel Chalupa a dodává, že případné budoucí spolupráci s Regionálním muzeem se nebrání.

Video Reportáž Michala Klokočníka
video

Reportáž Michala Klokočníka

Šéf Regionálního muzea si stýská: Naše práce přijde vniveč

Podle ředitele Regionálního muzea Jiřího Junka se však jedná o neférové jednání; argumentuje tím, že se s kolegy věnuje historii karosářství šestým rokem a o nový muzejní objekt chtěli pečovat. „Všichni, kdo to (vznik nové expozice) iniciovali, kdo se o to snažili a starali na počátku, z toho budou vyšachováni a jejich práce vůbec nebude vidět,“ kritizuje plány města Junek. Práce muzea je tak podle něj potlačována.

Muzeum českého karosářství coby součást nově opraveného domu na náměstí sází na spolupráci se spolky a sběrateli. Takový přístup ale Junkově týmu nevyhovuje. „Já si představuji práci rovných partnerů, a ne to, že někde vytvoříme expozici, odvezeme tam naše exponáty a pak o nás zase nikdo nebude vědět.“

Expozice karosářství ve Vysokém Mýtě
Expozice karosářství ve Vysokém Mýtě