Jez v Hluboké nad Vltavou se změní kvůli splavnosti

Hluboká nad Vltavou - Na jezu v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku vzniká kvůli splavnosti řeky nová plavební komora. Náklady na její vybudování a s tím spojené úpravy koryta Vltavy v okolí činí 443 milionů korun bez daně. Nová komora umožní lodím proplouvat jezem, a prodlouží tak délku vodní cesty, která nyní vede z Českých Budějovic do Hluboké nad Vltavou.

Podle mluvčího Ředitelství vodních cest Václava Straky práce na splavu skončí v listopadu příštího roku. Od roku 2013 by pak lodě měly plout z Českých Budějovic až do Týna nad Vltavou. „V Hluboké nad Vltavou kromě úpravy jezu ještě prohrabujeme koryto řeky, abychom zajistili dostatečnou plavební hloubku. Navíc pracujeme na stání pro osobní lodní dopravu,“ uvedl Straka. Náklady na realizaci hradí Státní fond dopravní infrastruktury.

Podle Straky stavba nijak výrazně nezasáhne do rázu krajiny. Podoba jezu prý zůstane téměř stejná, jen u jednoho kraje řeky vznikne v místě bývalé propusti pro vory plavební komora. „Řešení bylo voleno s ohledem na minimalizaci pohledových změn a citlivé zakomponování do architektury stávajícího jezu,“ uvedl Straka.

Vltavská cesta se buduje už třetím rokem

Od letošního června mohli poprvé turisté splouvat na výletních lodích Vltavu mezi Č. Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou. Během premiérové plavební sezony řeku na výletních lodí zatím splavilo zhruba 15 000 lidí. Zprovoznění téměř devítikilometrového úseku trvalo tři roky a stálo kolem 740 milionů korun bez daně. Nejnáročnější při obnovování splavnosti úseku byla stavba plavební komory v Českém Vrbném. Šlo o technicky náročné dílo překonávající sedmimetrový výškový rozdíl hladin. Horní vrata jsou klapková, aby se v případě povodní mohla voda převádět i přes komoru. Při stavbě byl využit modelový výzkum Fakulty stavební Českého vysokého učení technického.

Vedle zvýšení turistického ruchu má vltavská cesta, která bude od roku 2013 spojovat České Budějovice s Týnem nad Vltavou, i protipovodňový význam. Prohloubeno, rozšířeno a vyčištěno bude celkem 33 kilometrů řeky Vltavy. S budováním vltavské cesty se začalo v roce 2008.