Červené kontejnery lákají, ale televize do nich nepatří

Praha – Vedle žluté, modré a zelené popř. bílé barvy je na kontejnerech tříděného odpadu stále častěji vidět i červená. Značí kontejnery na starou elektroniku. V českých městech jsou zatím zkušebně a jejich rozmístění občas podivné. Například v pražském centru je jediný, u křižovatky Žitné a Vodičkovy. Dalších dvacet je rozmístěno výhradně na severovýchodním okraji města. Navíc přes lákavé označení nejsou červené kontejnery určeny veškerému elektroodpadu.

Do červených kontejnerů nepatří televize nebo monitory počítačů, které by se odhozením dovnitř mohly rozbít, ani žárovky, úsporné žárovky či zářivky. Provozovatel kontejnerů – nezisková společnost Asekol – rovněž výmluvným piktogramem nedoporučuje lidem, aby se do kontejnerů házeli sami. To, co zbývá, ale lze do červených kontejnerů odložit. „Je to připraveno pro drobné spotřebiče, jako jsou třeba discmany, walkmany, mobilní telefony nebo třeba klávesnice,“ upřesnila mluvčí společnosti Asekol Hana Ansorgová.

Pokud se systém červených kontejnerů osvědčí, přibudou už na podzim v pražských ulicích i v dalších městech nové.

Podle společnosti, která kontejnery na starou elektroniku provozuje, je tento systém docela unikátní. „Způsob sběru drobných elektrozařízení je řešen v Evropě různě, ale nikde se neřeší rozmisťováním stacionárních kontejnerů do ulic,“ podotkla mluvčí Ansorgová.

V Praze se kromě červených kontejnerů objevila ještě jedna odpadová novinka – malé koše na plast. Radnice Prahy 4 je nechala dosadit nejprve do Centrálního parku, kde byly běžné koše přeplněny především plastovými kelímky a lahvemi. „Z odpadkových košů ubyly plastové lahve a naopak se plní tyto unikátní koše na plasty,“ pochválil výsledek dosazení nových košů v parku mluvčí městské části Michal Sochor. Koše na plasty se proto rychle rozšířily i do dalších parků v Praze 4 a Praze 3.