Soud územní plán Vamberku nezrušil

Brno – Nejvyšší správní soud nezrušil územní plán Vamberku na Rychnovsku. Navrhovala to společnost Premier Servis, která vlastní čističku odpadních vod v sousedních Doudlebech nad Orlicí. Územní plán počítá s výstavbou vlastní vamberské čističky, dnes přitom město využívá tu doudlebskou. Soud však dospěl k rozhodnutí, že zanesení nové čističky do územního plánu práva firmy nijak nepoškodí.

Premier Servis cítil, že zanesení prostoru pro novou čističku může narušit jeho ústavou zaručené právo na podnikání a svobodné rozvíjení hospodářské činnosti i vlastnického práva. Společnost v návrhu na zrušení vamberského územního plánu uvedla, že její čistička v Doudlebech má dostatečnou kapacitu i pro případný budoucí rozvoj Vamberku.

Soud ale odmítl, že by mohla být práva Premier Servisu jakkoli narušena změnou plánu jiného katastrálního území. „Je zjevné, že napadený územní plán nijak nezasahuje do vlastnických práv navrhovatele ke stávajícímu areálu čistírny odpadních vod v jeho vlastnictví ani k pozemkům, na nichž je tento areál zbudován. Navrhovatel (Premier Servis) nemůže být napadeným územním plánem dotčen, což je na první pohled zřejmé,“ uvedl v usnesení senát NSS vedený Lenkou Kaniovou.

Firma podle soudu musí počítat s podnikatelským rizikem, výstavbě nové čističky může zabránit pouze svým tržním chováním – cenou, podmínkami a kvalitou služeb. V minulosti přitom vedl Vamberk s firmou Premier Servis spory o výši plateb za čištění odpadních vod. Pře se dostala i před soud.