Samice Prga dorazila k pražským zubrům na jih Polska

Praha – Na druhý pokus pracovníci pražské zoologické zahrady úspěšně převezli zubří samici Prgu do jihopolského parku Bieszczady, kam se měla spolu s dvěma dalšími mláďaty stěhovat už v září. Kvůli špatné reakci na uspání však zůstala v Praze a na 800 km dlouhou cestu na jih Polska se vydala až v pondělí. Po více než měsíci se tak setkala se staronovými zubřími sousedy Prokopem a Princeznou.

Převoz tentokrát podle ošetřovatelů proběhl bez problémů i díky zabrání uspávacích látek. Lehké komplikace nastaly pouze při vypuštění do výběhu. „Oproti předchozím mláďatům byla Prga o něco neklidnější,“ sdělil kurátor kopytníků Zoo Praha Jan Marek. Ohrada, kde žijí Princezna, Prokop a nyní i Prga, leží v místě, kam na podzim a v zimě přicházejí divocí zubři. „Je zde velká šance, že se místní stádo dostane do kontaktu se zubry z pražské zoologické zahrady. Předpokládáme, že se sblíží a my je tak budeme moci na jaře vypustit do volné přírody,“ popsal další plány se zvířaty v tiskové zprávě ředitel polského národního parku Tomasz Winnicki. 

V Zoo Praha má chov ve volné přírodě vyhubeného zubra evropského dlouhou tradici. Od roku 1954 se v ní narodilo přes 90 mláďat. Díky tomu mohla opakovaně poslat odchovaná mláďata do programů návratu do přírody. V aklimatizační ohradě parku už cestu ke svobodě našla dvě česká mláďata převezená v roce 2005, další transport se uskutečnil o rok později po úspěšném začlenění těchto dvou zvířat do volně se pohybujícího stáda. Zubři v něm žijí spolu s dalšími zhruba 150 kusy.

Samice Prga při převozu do Polska
Zdroj: ČTK

Miroslav Bobek, ředitel ZOO Praha: 

„Smyslem projektu je posílit populaci volně žijících zubrů v Bieszczadech, oživit jejich krev. Je to součást mezinárodního úsilí.“


Loni žilo v pohoří Bukovské vrchy něco přes 300 zubrů. Vypuštěni tam byli do přírody poprvé v 60. letech minulého století. Vrátili se tam po dvou stoletích. Jde o potomky zubra původem z Kavkazu a samic chovaných v zoologických zahradách. Jinde v Polsku, v Bělověžském národním parku na severovýchodě země, žije největší stádo zubrů ve volné přírodě na světě, čítá okolo 460 zvířat.

Zubr evropský byl ve volné přírodě vyhuben zhruba před sto lety kvůli rozsáhlému kácení lesů. Přežil jen díky umělému chovu v zoologických zahradách a jiných chovatelských zařízeních. Od roku 1932 existuje pro zubry mezinárodní plemenná kniha, vznikla jako první svého druhu na světě. Evropské zahrady koordinují chov od roku 1996. První pokusy o návrat zubrů do volné přírody se uskutečnily už v 50. letech minulého století. Začátkem tohoto století žilo v přírodě v místech původního výskytu už 31 stád, a to v Polsku, Bělorusku, Litvě, Ukrajině a v Rusku.