Dostavba dálnice na Vídeň se opět protahuje

Brno - O krok zpět se vrátila příprava dostavby silnice R52, která má dotvořit dálniční spojení Brno-Vídeň. Obnovení územního rozhodnutí pro úsek od Perné ke státním hranicím s Rakouskem se opět oddálilo. Investor stavby, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), totiž požádal o přerušení odvolacího řízení, které se na krajském úřadě jižní Moravy vedlo proti územnímu rozhodnutí vydanému na tento úsek.

Silnice R52 v současnosti vede do Pohořelic. Nyní se jedná o její dostavbě ve třech úsecích - mezi Pohořelicemi a Ivaní, Ivaní a Pernou a Pernou a státními hranicemi. Každý z připravovaných úseků čelí komplikacím. Pro úsek z Perné k hranici vydal vloni územní rozhodnutí stavební úřad v Mikulově, od jara letošního roku krajský úřad řešil odvolání podané několika subjekty včetně ekologů z organizace Děti Země. Námitky proti stavbě se týkají zásahu do chráněné krajinné oblasti Paláva a dopadu stavby na životní prostředí.

Některá z odborných stanovisek potřebných pro pokračování odvolacího řízení projednávalo v létě ministerstvo životního prostředí (MŽP), které vydalo zamítavý postoj. ŘSD proto požádalo o přerušení odvolacího řízení a žádá ministerstvo o přezkum, jak uvedla vedoucí krajského stavebního odboru Eva Hamrlová. „Není nám vůbec jasné, jak investor v případném přezkumném řízení, na které nemá nárok, přesvědčí ministra, že MŽP rozhodlo nezákonně, neboť podle nás nelze přezkoumat zákonnost obou těchto stanovisek, která již přezkoumána byla, přičemž se zjistilo, že byla vydána nezákonně,“ uvedl za Děti Země Miroslav Patrik.

S problémy se potýkají i další úseky plánované dostavby R52. Jihomoravský krajský úřad letos zrušil kvůli chybám územní rozhodnutí stavebního úřadu z Pohořelic, které se týkalo úseku Pohořelice - Ivaň, a vrátil ho úředníkům k projednání.

Výstavba R52 patří mezi kontroverzní dopravní záměry na jihu Moravy. Podle aktivistů kraj dostatečně neposoudil, zda není pro dálniční spojnici Brna a Vídně efektivnější využít současnou dálnici D2 na Břeclav. Kraj to odmítá, trasa přes Nové Mlýny a Mikulov prý vyšla z porovnávání jako výhodnější.