Kůrovci padlo za oběť o polovinu méně dříví než loni

Vimperk (Prachaticko) - V Národním parku Šumava se letos vytěžilo o 100 tisíc metrů krychlových kůrovcového dříví méně než loni. K dnešku firmy zpracovaly 232 tisíc kubíků, v lese je označeno dalších 2 850 metrů. Lesníci budou napadené stromy vyhledávat po celou zimu, těžit se má, dokud to podmínky dovolí.

„V jižní části Šumavy, kde je větší podíl listnatých stromů, gradace lýkožroutů vrcholila loni. Letos tam byla situace poměrně příznivá. V západní části parku ale stoupl počet napadených stromů, na některých pracovištích až o polovinu. Celkově je ale těžba za rok 2011 nižší než loni,“ shrnul náměstek ředitele Jiří Mánek. Je to podle něj díky tomu, že správa parku proti kůrovci zasáhla poměrně razantně a na větších plochách než loni v jarním období, čímž snížila počet škůdců pro letní rojení.

O polovinu se zvýšil počet napadených stromů v oblasti Srní, asi o čtvrtinu kolem Modravy. Na územních pracovištích Stožec, Žleby a Borová Lada se ale těžilo mnohem méně. Podle lesníků roli sehrálo také počasí, které lýkožroutům nepřálo. Pokud nenastanou ve správě parku nějaké personální obraty, bude se proti škůdcům v roce 2012 postupovat opět razantně.

Pokácené stromy na Šumavě
Zdroj: ČT24
Autor: ČT24

Skeptičtí lesníci příliš nepočítají s tím, že do jara bude schválen nový zákon o národním parku. Nejdůležitější je pro ně plán péče o daná území, ten asi zákon o parku obsahovat nebude. Počet napadených stromů by se měl v jihočeské části parku dál snižovat, v západní by se už v roce 2012 neměl zvyšovat.

Opatření, která přijala Správa Národního parku Šumava, si pochvalují třeba Rakušané v oblasti Smrčiny. Tam bylo od dubna do poloviny července nastojato odkorněno na 1 300 stromů a dalších zhruba 800 pokáceno. Naopak ekologové celé léto protestovali proti kácení v bezzásahových zónách v západní části Šumavy. Část vědců a obyvatelstva je přesvědčena o tom, že v horských smrčinách si s obnovou lesa nejlépe poradí sama příroda. Kácením se vytrácí smysl národního parku. Správa parku si pak najala agenturu, aby lidi, kteří nemají vlastní názor na spor, přesvědčila o opaku.