Eurovia se pře s ŘSD o zvlnění D47, chce žalovat i ministerstvo

Ostrava – Nekvalitní materiály, na kterých je podle zjištění Ředitelství silnic a dálnic postaven severomoravský úsek dálnice D1 (dříve D47), odpovídají podle stavební firmy Eurovia požadavkům samotného ředitelství. Materiál začal záhy po dostavbě úseku bobtnat a vozovka dálnice se zvlnila. ŘSD i ministerstvo dopravy obvinily firmu z nekvalitně provedené práce. Ředitel Eurovie Martin Borovka se proto chce kvůli poškození dobrého jména soudit s šéfem ŘSD a ministrem dopravy. Podle ŘSD nedodržela Eurovia CS schválený postup při stavbě a bobtnavý podklad použila i tam, kde měly být stálé materiály.

Podle kontrolních vrtů, které ŘSD nechalo na komunikaci provést, nebyly dodrženy technologické postupy a jednotlivé stavební vrstvy nebyly oddělené tak, jak měly být. Takzvaný studený odval, jehož součástí je stavební suť, menší kousky dřeva a PVC, se podle Poruby nacházel v celém násypu dálničního tělesa, nikoliv jen v částech, ve kterých měl podle projektu být. Testy rovněž odhalily, že rozpínavost použitého materiálu není 1,5 procenta, což stavební firma deklarovala, nýbrž zhruba 25 procent. Podle Poruby je to pětinásobné překročení platné normy.

Podle Borovky ale bylo použití studeného odvalu a také vysokopecní strusky a hlušinové sypaniny závazné pro všechny společnosti, které se do výběrového řízení na stavbu D47 hlásily. ŘSD prý rovněž přímo stanovilo, odkud má být struskový odval odebírán. Stavba tak měla snížit ekologické zatížení, využití odpadového materiálu mělo podpořit rekultivaci místních lokalit. Používán byl přitom podle Borovky tento materiál také na fakultní nemocnici v Ostravě a stavbě supermarketu v ostravském Avion Shopping Parku a také zde se vyskytly problémy.

ŘSD očekává, že zhotovitel uvede vše do pořádku v rámci reklamace. Tu lze na zvlněný úsek D47 u Ostravy uplatnit až do konce příštího roku. „Současná situace je opravdu alarmující, je třeba s ní okamžitě začít něco dělat. Budu hájit zájmy daňových poplatníků, z jejichž peněz byla tato dálnice nekvalitně postavena. Hlavním cílem je ale bezpečnost a zdraví řidičů, kteří tuto vozovku musí používat,“ uvedl Dobeš.

Podle Eurovie jsou současné potíže způsobené tím, že použitý materiál je chemicky nestabilní a s postupem času v něm nastávají chemické reakce. V roce 2003, kdy byla stavba zahájena, nebyl podle Borovky nikdo schopen vlastnosti tohoto materiálu posoudit, protože v takovém rozsahu jej nikdo dosud nepoužil. Podobné komplikace v současnosti mají například v Belgii a Nizozemsku, kde rovněž použili jako stavební materiál odpad z průmyslové výroby, doplnil šéf Eurovie.

Každá vrstva, která byla na stavbě použita, byla podle Borovky přímo na místě schvalována ŘSD. Žádná z těchto vrstev nebyla zasypána bez toho, aby předchozí vrstva nebyla schválena k zakrytí. Celý mechanismus schvalovacího procesu je zaznamenán ve stavebních denících, které je firma schopná kdykoliv doložit. Žalobu připravuje, protože ŘSD reklamace neřeší přímo s Eurovií, ale údajné stavební nedostatky zveřejňuje v médiích.

První reklamační dopis kvůli zvlnění dálnice ŘSD společnosti poslalo na jaře 2008, tedy první zimu po jejím dokončení. Eurovia spolu s ŘSD od té doby zkoumala důvody, proč se povrch komunikace vlní. Podle Borovky společnost zvažovala například vliv důlní činnosti, nebo potíže s podzemními vodami.

Video TK společnosti Eurovia k dálnici D47
video

TK společnosti Eurovia k dálnici D47

Úřady kritizují, firma žaluje

Ministr dopravy Pavel Dobeš však prohlásil severomoravskou D1 za ilustrativní příklad nekvalitní práce stavební i úřední. Stavební dozor byl podle něj při výstavbě ostravské dálnice spřízněn s dodavatelskou firmou i s investorem a přehlížel zásadní nedostatky. Na ministrovo tvrzení i obvinění ŘSD ze svévolného použití nekvalitních materiálů zareagovala Eurovia přípravou žaloby. Za poškození dobrého jména chce zažalovat ministra Dobeše i šéfa ŘSD René Porubu.

Zatímco se stavební firma pře s úřady o to, kdo může za zvlnění dálnice, řidiči, kteří po ní jezdí, a také ostravský magistrát především chtějí, aby byla vozovka co nejdříve opět rovná a bezpečná – nejlépe ještě před jejím napojením na polskou dálnici na hranicích. „Nedokážu si představit, že bychom problém neřešili co nejdříve a byla dálnice uzavřena až poté, co bude napojena. Na druhou stranu si nedokážu představit uzavření dálnice do roku 2012, protože ji používáme jako objízdnou trasu při zastavení Svinovských mostů a jejich opravě,“ podotkl náměstek ostravského primátora Aleš Boháč.