Památky UNESCO podpoří Vysočina přímo z rozpočtu

Jihlava - Od příštího roku budou dotace pro města s památkami zapsanými na seznam UNESCO součástí rozpočtu Kraje Vysočina. Mohou dosáhnout maximálně 300 tisíc korun, města Telč, Třebíč a Žďár nad Sázavou o ně musí požádat. Zásady pro systémové poskytování těchto dotací schválili krajští radní, s konečnou platností je ještě musí schválit zastupitelé.

Zdroj: Wikipedia/ČT24 Autor: Vojtěch Rejl

Vysočina je krajem s největším počtem takových památek v Česku. „Kraj tuto skutečnost využívá pro svou propagaci, na druhé straně však městům vyvstala řada povinností souvisejících s ochranou těchto památek,“ řekla mluvčí kraje Jitka Svatošová. V minulosti kraj každoročně věnoval městům s památkami UNESCO po jednom milionu korun. Města pak dotaci využila například na zlepšení informačního systému, stavu komunikací či do oprav samotných památek.

V roce 2009 se kvůli výpadku daňových příjmů dokonce uvažovalo o zrušení dotace, nakonec však města získala 350 tisíc korun. Loni byla třistatisícová dotace účelově vázána na podporu projektu České televize o památkách UNESCO na území České republiky Rodinné zlato. Letos se příspěvek snížil na 260 tisíc korun rovněž účelově vázáných na zapojení jednotlivých měst do systému Panorama České televize.

Od roku 2012 budou dotace součástí krajského rozpočtu. Města budou moci peníze využít pouze na zabezpečení označení, ochrany, zachování a prezentaci památek UNESCO. Dotaci nebude možné poskytnout na projekt, který je zároveň podpořen z programu Podpora pro památky UNESCO ministerstva kultury. Dotaci města dostanou zpětně po dokončení projektu.