Brno-sever napočítalo pozdě platícím nájemníkům penále

Brno – Stovky nájemníků z městské části Brno-sever čekalo nedávno nemilé překvapení. Úřad jim zpětně napočítal penále za pozdní platby za nájemné. A to rovnou za poslední tři roky. Řadu lidí vyúčtování zaskočilo. I když někdy zaplatili nájem se zpožděním, rozhodně se nejedná o klasické neplatiče. Přesto teď dostali z radnice jasný vzkaz – jsou dlužníky.

Jedním z dlužníků je i pan R. Nechtěl uvést své celé jméno a na kameru vystoupil pouze zády, obává se, aby se mu úřady nemstily. Přiznává, že několik měsíčních nájmů byl z osobních důvodů donucen zaplatit až po první upomínce. „Dostal jsem Sipo upomínku, ale ta není brána jako zpožděná platba. Byla to prostě jen výzva k zaplacení a nebyly za ni požadovány žádné sankce,“ uvedl muž. Pan R. nájem uhradil, i když se zpožděním. A protože nikdo na zpožděnou platbu nereagoval, měl za to, že je vše v pořádku. 

O to víc ho překvapilo, když mu nedávno došla upomínka z úřadu městské části. „Dostal jsem dopis, kde bylo vyúčtování poplatků z prodlení. Nedoplatky byly spočítány od 1.8. 2008, byly tedy  vyúčtovány za poslední tři roky. To mi připadá nesmyslné,“ popsal dotčený nájemník. Pan R. tak teď dluží několik desítek tisíc. „To samozřejmě pro normálního občana znamená další finanční závazek, případně i nějakou půjčku pokud by bylo nutné dluh uhradit naráz,“ dodal muž. Pana R. nejvíc zaskočilo, že se mu tři roky nikdo neozval. „Nejvíc mě zaráží fakt, že si někdo troufne něco napočítat za tři roky zpětně. Kdyby mi například po roce poslali nějaké vyúčtování, tak si člověk řekne budiž, ale napočítat to za tři roky zpětně je dost přehnané,“ zakončil pan R. 

Dlužníci mohou požádat o prominutí 

Až do listopadu letošního roku úřad žádné penále za zpožděnou platbu po nájemnících neuplatňoval. Soustředil se jen na vyřešení problematiky s neplatiči. Městská část eviduje dluh ve výši 36 milionů korun na neuhrazeném nájemném. Lidé, kteří mají platit za prodlení, na nájemném nedluží, pouze ho zaplatili s několikadenním zpožděním. Nyní se radnice rozhodla postihnout i tyto nájemníky.

Pokud měl nájemník zaplatit za nájemné cca 4000 korun, za měsíc mu správcovská kancelář vypočítala pokutu 400 korun. U vyšších částek, např. při platbě za vodné, stočné a podobně, které se vyúčtovává jednou ročně, naskočila pokuta za měsíční zpoždění až na 4000 Kč.


Brno-Sever je druhou největší městskou částí, spravuje šest a půl tisíce bytů. Nájemníků, kteří zjistili, že jsou dlužníky, jsou stovky. „Opravdu jsme se s tímto postupem našeho správce bytového fondu setkali. V současné době prověřujeme oprávněnost tohoto požadavku a budeme individuálně postupovat podle každého jednotlivého případu,“ řekl místostarosta městské části Rostislav Hakl (ČSSD). Radnice teď podle Hakla zjišťuje, jak byli dotčení nájemníci informováni o tom, že spadli do problému s poplatky z prodlení. "Pokud by náš nárok byl oprávněný a spadalo by to do tříleté promlčecí lhůty, tak si myslím, že městská část na vymáhání těchto poplatků právo má," dodal místostarosta. 

Video Telefonát Evy Lípové
video

Telefonát Evy Lípové

Jistá naděje pro dlužící nájemníky tu ale stále existuje. Lidé mají možnost požádat si o prominutí poplatků z prodlení. Jejich žádost pak projedná bytová komise. „Pokud to situace dovolí, může se stát, že celý poplatek nebo jeho část je prominuta. Snažíme se posoudit sociální situaci žadatelů, někdy se do problémů nedostanou svým zaviněním,“ řekl Hakl.

Většina nájemních smluv obsahuje klauzuli, že pokud nájemník nezaplatí nájemné v čas, budou po něm vymáhány poplatky z prodlení. Tyto poplatky mohou být vyúčtovány tři roky zpětně, starší podléhají promlčecí lhůtě. Podle zákona je vše v pořádku. Pět dní po splatnosti si může majitel bytu - v tomto případě Brno-sever - účtovat penále z prodlení. Otázkou zůstává, zda je postup ze strany obce morální a zda by se radnice neměla soustředit hlavně na skutečné neplatiče.